Primary Plus: angol nyelvismeret és a mindennapi életben szükséges készségek alsó tagozatos gyermekek számára

Az öt képzési szintet magában foglaló Primary Plus tanfolyam célkitűzése, hogy a kisgyermekek – kiegyensúlyozott személyiséggé válásuk szem előtt tartásával – magabiztosan kommunikáljanak angolul. A tanfolyamot a British Council szakértői állították össze.

A tanfolyamok alapját képező modulok a gyermekek korának és fejlődési szakaszának megfelelő témakörökből épülnek fel. A résztvevő gyermekek a nyelv megértését és helyes használatát elősegítő, különféle feladatokon és projekteken keresztül sajátíthatnak el angol nyelvi ismereteket és az élet egyéb területein hasznos készségeket.

ÖT OK, AMIÉRT ÉRDEMES BEÍRATNI GYERMEKÉT A PRIMARY PLUS TANFOLYAMRA

1. MAGABIZTOS ANGOL NYELVTUDÁS

A British Council 80 éves oktatási múltjából, kiváló tanáraink kompetenciáiból és a gyermekek nyelvi fejlesztésének ismeretéből merítve úgy állítottuk össze a tanfolyamainkat, hogy a gyermekek lépésről-lépésre fejleszthessék képességeiket és magabiztosságukat.

A Primary Plus valamennyi képzési szintjén mind a négy nyelvi kompetencia egyforma hangsúlyt kap, ezáltal gyermeke összefüggéseiben lesz képes fejleszteni az olvasott szövegértését, az íráskészségét, a hallott szövegértését és a beszédkészségét.

2. A MINDENNAPI ÉLETBEN SZÜKSÉGES KÉSZSÉGEK ELSAJÁTÍTÁSA

Tanfolyamaink támogatják gyermeke fizikai, személyi, társas és érzelmi fejlődését, valamint olyan, az életben nélkülözhetetlen készségek fejlesztését, mint a kreativitás, a vezetői készség és a kritikus gondolkodás. Sajátos összetételű tevékenységek és különféle eszközök segítségével gyermeke természetes módon sajátítja el a mindennapi életben szükséges legfontosabb készségeket. A Fullan és Langworthy (2013) által megalkotott ún. 6C keretrendszer és az UNESCO transzverzális készségei (2013) nyomán hat készséget határoztunk meg, amelyek a leginkább szükségesek a mindennapi életben:

 • kreativitás és képzelőerő,
 • vezetői készség és személyi fejlődés,
 • polgári érzület,
 • kritikai gondolkodás és problémamegoldás,
 • digitális készségek,
 • együttműködés és kommunikáció.

3. SZÓRAKOZTATÓ, INTERAKTÍV ÓRÁK

Különféle eszközökkel és tevékenységekkel ösztönözzük a gyermekeket, például játékkal, zenével és logikai, illetve absztrakt gondolkodást igénylő feladatokkal, amelyekkel a különböző tanulási stílusokat és az összetett gondolkodásmódot is stimuláljuk.

A gyerekek és a tanárok közös munkája és együttműködése olyan környezetet teremt, amelyben a gyerekek szabadon kifejezhetik magukat, és kérdéseket tehetnek fel. A gyerekek egyszerűen imádják az ilyen órákat!

4. EGYÉRTELMŰ FEJLŐDÉS

Az órai feladatok folyamatos értékelésén keresztül a szülők nyomon követhetik gyermekük fejlődését, amelyről évente háromszor hivatalos (szöveges) értékelés is készül. A gyermekek számos különböző feladatot végeznek el az év során, például projektmunkát vagy prezentációt készítenek, mellyel a tanárok a gyermekek előrehaladását értékelhetik.

5. PRIMARY PLUS ELEKTRONIKUS FELÜLET

A Primary Plus elektronikus felületén található feladatok kifejezetten a nyelvtan oktatását és a szókincs bővítését célozzák meg olyan nyelvtanulási játékokkal, amelyek csak bizonyos szintű tudás elérése után válnak elérhetővé a diákok számára.

FONTOS: 6-10 évesek számára nem kötelező a szintfelmérő vizsga a tanfolyamra jelentkezéshez.

Tanfolyam információk

 • Szintek

  Alapozó (A1)

  Alapszint (A2)

 • Időtartam

  36 óra / 16 tanóra, hetente egy alkalommal (szombat), 16 héten át

 • Helyszín

 • Ár

  A teljes tanév (két turnus) kedvezményes ára egy összegben előre fizetve 180 000 Ft.

  A turnusok teljes ára egyenként 97 200 Ft.

  Elérhető kedvezmények

  • Családtag kedvezmény – 5 százalék kedvezmény az első családtag után, 10 százalék kedvezmény minden további családtag után szemeszterenként történő fizetés esetén.
  • Éves fizetés kedvezmény – 7 százalék kedvezmény a teljes tanév árából egy összegben előre fizetve. Meglévő diákjaink számára az éves fizetés határideje 2018. szeptember 15. Új diákjaink részéről az éves fizetést 2018. szeptember 22-ig fogadjuk el.

  A kedvezmények nem összevonhatóak.

Budai Központ
Turnusok és órarendek

TURNUS 1: 2018. szeptember 15-től 2019. február 2-ig

TURNUS 2: 2019. február 16-től június 15-ig

NYÁRI TURNUS: 2019. június 24-től augusztus 2-ig

Szintek Napok Időpont
Primary Plus 0 (6 évesek) Szombat 09:30-12:15
Primary Plus 1 (6-8 évesek) Szombat 09:30-12:15
Primary Plus 2 (7-9 évesek) Szombat 09:30-12:15
Primary Plus 2 B (7-9 évesek) Szombat 12:45-15:30
Primary Plus 3 (8-10 évesek) Szombat 09:30-12:15
Primary Plus 3 B (8-10 évesek) Szombat 12:45-15:30
Primary Plus 4 (9-11 évesek) Szombat 09:30-12:15
Primary Plus 5 (10-11 évesek) Szombat 09:30-12:15

Az órarend változtatás jogát fenntartjuk.

Az ünnepnapok és tanítás nélküli napok listája itt található.