Kimelt prioritásként kezeljük tanulóink biztonságát, mindamellett figyelünk arra is, hogy angol nyelvtanulásukat minimális mértékben érintsék a jelenlegi körülmények. Tudj meg még többet biztonsági intézkedéseinkről!

 

Még nem késő, gyermeked még csatlakozhat ősszel induló angoltanfolyamainkhoz!

 

Gyermeke természetes módon fog tanulni sok játékkal és Timmy mesével.

Ebben a korban gyermeke akkor kezd el az angol nyelvvel megismerkedni, amikor természeténél fogva erre a legfogékonyabb.

A British Council kisgyermekkori oktatásra szakosodott specialistái úgy alakították ki a Learning Time with Timmy tanfolyamot, hogy az szórakoztató legyen, és maximálisan bevonja gyermekét a tanulásba. Megközelítésünk fejleszti gyermeke kreativitását, kritikai gondolkodását és a szociális készségeit az angoltanulás során. Ez megerősíti az önbizalmát, és segít fejleszteni kommunikációs készségeit, miközben a megfelelő kiejtést is elsajátítja. Tudjon meg többet tanítási módszereinkről.

Partnerségre léptünk az Aardman animációs stúdióval, hiszen a világhírű kisbárány, Timmy (a Timmy Time sztárja) történetéből a gyerekek új szavakat tanulhatnak a megfelelő szövegkörnyezetben. Timmy és barátai megragadják gyermeke fantáziáját, ez a kapcsolat pedig fokozza az elmélyülést a tanulási folyamatban.

Fejlessze gyermeke tanulási képességeit angol nyelvi szakértőink segítségével.

A tanfolyam áttekintése

Ár: 68 625 Ft

Következő szemeszter: 2020. november 7.-től 2020. 2021. január 30.-ig

Időtartam: 10 hét

Kor: 5-6 éves

ÍGÉRETÜNK NEKED:

 • Abban az esetben, ha a kormányzati iránymutatásokkal összhangban be kell zárnunk az oktatási központot, garantáljuk, hogy gyermeke órái online folytatódnak. 
 • Az online órák ugyanannyi órát tartalmaznak, mint a személyes órák.

Mit fog az 5-6 éves gyermekem tanulni?

 • Megnöveli az önbizalmát, hogy mondatokban beszéljen angolul, történetekkel való játékkal.
 • Fejleszti kreativitását és elkezdi kifejezni saját ötleteit.
 • Fejleszti az írástudási és olvasási készségeit, miközben felkészül a Primary Plus szintre.

ĺgy fogják elérni a fenti célokat:

 • ismert történetek leírása, utánzása és megváltoztatása
 • új történetet találnak ki, melyeket művészet, dráma, tánc, mozgáskultúra, információs technológia vagy írás útján fejeznek ki.
 • tudatosítják az érzéseiket, és megtanulják leírni őket
 • énkép leírása, képességek beazonosítása, kifejezik a preferenciáikat és véleményüket
 • hatékonyan használnak ceruzát, amivel felismerhető betűket rajzolnak, és rövid, szövegkörnyezetbe illő mondatokat írnak.
 • a szókincs bővítése tárgyak csoportosításával és megnevezésével
 • a hangokhoz betűket társítanak, elkezdenek egyszerű szavakat hangelemekre bontani, majd újra szavakká formálni olvasáskor
 • felsorolni és felismerni a számokat 1-től 20-ig
 • két vagy három csoport elemeinek megszámolása, majd az eredmények olyan jelekkel való lejegyzése, amit értelmezni és elmagyarázni is képesek
 • sorba teszik ismert történések eseményeit, és leírják ismert hétköznapi tevékenységek lépéseit

Tanfolyamok

Központ Nap Időpont
Budai Központ Szombat 09:30-12:15

A tanfolyamok időpontjai jelentkezéskor kerülnek pontosításra. 

A képek minden joga fenntartva © Mat Wright 2018.