ÍGÉRETÜNK NEKED - Abban az esetben, ha a kormányzati iránymutatásokkal összhangban be kell zárnunk az oktatási központot, garantáljuk, hogy óráid online folytatódnak. Az online órák ugyanannyi órát tartalmaznak, mint a személyes órák.

 

Gyermeke természetes módon fog tanulni sok játékkal és Timmy mesével.

5-6 éves kor között gyermeke olyan korban kezd el az angol nyelv tanulásával megismerkedni, amikor természeténél fogva erre a legfogékonyabb.

A British Council kisgyermekkori nevelésre szakosodott specialistái úgy alakították ki a Learning Time with Timmy tanfolyamot, hogy az szórakoztató legyen, ugyanakkor maximálisan bevonja gyermekét a tanulásba. A mi megközelítésünkben az angol nyelv elsajátítása közben fejlődik gyermeke kreativitása, kritikai gondolkodása és a szociális készségei. Erősödik az önbizalma, és fejlődik a kommunikációja, miközben a megfelelő kiejtést is elsajátítja. Tudjon meg többet tanítási módszereinkről.

Partnerségre léptünk az Aardman animációs stúdióval, hiszen a világhírű kisbárány, Timmy (a Timmy Time sztárja) történetéből a gyerekek új szavakat tanulhatnak a megfelelő szövegkörnyezetben. Timmy és barátai megragadják gyermeke fantáziáját, ez a kapcsolat pedig fokozza az elmélyülést a tanulási folyamatba.

Fejlessze gyermeke tanulási képességeit angol nyelv szakértőink segítségével.

A tanfolyam áttekintése

Ár: 109 800 Ft

Következő szemeszter: 2020. szeptember 12-től 2020. 2021. január 30-ig

Időtartam: 16 hét

Kor: 5-6 éves

Mit fog a 6 éves gyermekem tanulni?

A kurzus ezen korosztálya az alábbiakat fogja elsajátítani: 

 • felismerik és le tudják írni mesék fő helyszíneit, eseményeit, szereplőit, és megjósolják a mese lehetséges végét
 • eljátszanak ismert meséket
 • elkezdik megváltoztatni az ismert meséket egy innovatív tanulásmódszertani megközelítés segítségével (Talk4Writing)   
 • egy átírt mesét egy választott kifejezésmódon (rajz/festés, dráma, tánc/mozgáskultúra) keresztül ábrázolnak/előadnak
 • új történetet találnak ki, amelyet a választott kifejezésmódon ábrázolnak/előadnak
 • tárgyak csoportosításán és megnevezésén keresztül fejlesztik a szókincsük
 • sorba teszik ismert történetek eseményeit, és/vagy leírják ismert hétköznapi tevékenységek lépéseit
 • tudatosítják az érzéseiket, azokat le is tudják írni
 • énkép leírása, képességek beazonosítása, kifejezik a tetszésüket és a véleményüket
 • játék közben szerepeket, élményeket újrajátszanak
 • a hangokhoz betűket társítanak, elkezdenek egyszerű szavakat hangelemekre bontani, és ezeket új szavakká formálni olvasáskor
 • egy adott számhoz egyet hozzáadni, felsorolni és felismerni a számokat 1-től 20-ig
 • megállapítják két vagy három csoport dolog összegét, egyesével megszámolják őket, jelek segítségével lejegyzik a kapott értéket, amit értelmezni és elmagyarázni is tudnak
 • hatékonyan használnak ceruzát, amivel felismerhető betűket rajzolnak, és rövid, szövegkörnyezetbe illő mondatokat írnak.

Tanfolyamok

Központ Nap Időpont
Budai Központ Szombat 09:30-12:15

A tanfolyamok időpontjai jelentkezéskor kerülnek pontosításra. 

A képek minden joga fenntartva © Mat Wright 2018.