KIVÁLÓSÁG A FELSŐOKTATÁS ANGOL NYELVŰ PROGRAMJAIBAN

A felsőoktatási programok egyik legfőbb közös nyelve az angol lett. Tudományterülettől függetlenül egyre több oktató szembesül azzal a kihívással, hogy előadásait és szemináriumait immár angol nyelven kell vezetnie nemzetközi hallgatói csoportjai számára. Az ‘English as Medium of Instruction’ (‘Oktatás angol nyelven keresztül’) a nemzetköziesítés kulcseszköze lett, mely elengedhetetlen feltétele egy valódi nemzetközi felsőoktatási intézmény létrejöttének. Az angol nyelvű programok minőségének kérdése mind az intézmények és oktatók, mind a hallgatók számára alapvető jelentőségű.

A British Council a nemzetköziesítés elősegítése érdekében kidolgozott egy képzési programot Kiválóság a felsőoktatás angol nyelvi programjaiban (Academic Teaching Excellence, ATE) címmel. A képzés célja nemcsak az, hogy az egyetemi és főiskolai oktatók angolnyelvtudásának szintje emelkedjen: a tudásátadás színvonalának és hatékonyságának növelése érdekében a nyelvi készségfejlesztést kiegészítik korszerű oktatás-módszertani elemek is. Az ATE segít az intézmények pozítív jövőképének megszilárdításában.

Mi is az ATE kurzus?

Az ATE egy intenzív egyhetes tanfolyam, mely nem angol anyanyelvű, nem angol szakos, a felsőoktatásban szaktárgyukat angolul oktatók számára készült a British Council és az Oxfordi Egyetem Pedagógiai Karának közös fejlesztésében. Tematikája felöleli azokat a területeket, melyek nyelvi kihívást jelentenek az idegen nyelven oktatók és tanulók számára.

Miért jó az ATE?

Az ATE minden tudományterület oktatója számára a gyakorlatban azonnal felhasználható, az oktatás hatékonyságát elősegítő nyelvi készségekkel és oktatási módszerekkel foglalkozik. A különféle oktatási szituációk széles körét felöleli: felkészíti a résztvevőket előadásaik, szemináriumaik vezetésére és mentorálási szituációkra. Az intenzív ATE kurzus felfrissíti a meglévő nyelvi készségeket, és új módszertani megközelítésből nyújt segítséget a napi oktatási feladatok megoldásához.

Az oktatók szempontjából:

 • Előadások hatékony összeállítása és magabiztos kivitelezése;
 • Hatékony kommunikáció nem angol anyanyelvű diákokkal;
 • Az angol nyelv magabiztos használata nagycsoportos, kiscsoportos és egyéni tanítási helyzetekben.

Az intézmények szempontjából:

 • A magas szintű angol nyelvű oktatás több külföldi diákot vonz;
 • Nemzetközi hírnév erősödése.

A kurzus felépítése

A 35 órás továbbképzés a résztvevők interakcióra épül csoportos megbeszéléseken és csoportmunkán keresztül. A kurzus anyaga épít a résztvevők tudományterületeinek nyelvezetére a tanítási stratégiák tárgyalásánál.

Tematika:

 • Az angol nyelvű oktatás alapelvei
 • Intenzív beszédgyakorlatok és a meglévő nyelvi készségek felfrissítése
 • Helyzetekhez kapcsolódó gyakorlati problémák megvitatása
 • Mikrotanítás és értékelés (egymás értékelése és átfogó tréneri visszajelzések)

Modulok:

 • különféle nyelvi szinten álló diákok tanítása
 • hatékony kérdésfeltevés, oktatói beszédidő csökkentése
 • diákok aktív részvételének elősegítése
 • szemléltetőeszközök használata 
 • hatékony visszajelzés
 • diskurzusjelölők használata
  DÉLELŐTT DÉLUTÁN
1. NAP
 • Oktatás angol nyelven: kihívások, készségek, oktatási helyzetek
 • A microtanítás szempontjai
 • Angol nyelvi készségfejlesztés
2. NAP
 • Előadói stílusok és stratégiák
 • Egy angol nyelvű előadás elemzése
 • Mikrotanítás és visszajelzés
 • Angol nyelvi készségfejlesztés
3. NAP
 • Nagy létszámú csoportok oktatása
 • Hallgatói szükségletek, hallgatói részvétel
 • Mikrotanítás és visszajelzés
 • Angol nyelvi készségfejlesztés
4. NAP
 • Kis létszámú csoportok oktatása
 • Tanuló-közösségek kialakítása
 • Mikrotanítás és visszajelzés
 • Angol nyelvi készségfejlesztés
5. NAP
 • Egyéni oktatás
 • Szóbeli és írásbeli értékelés
 • Dicséret és hibák javítása
 • Mikrotanítás és visszajelzés
 • Angol nyelvi készségfejlesztés

“A kurzus rávilágított a tanítási gyakorlatomban lévő fejlesztendő területekre, és segített, hogy interaktív és érdekesebb előadásokat tartsak, és jobban bevonjam a diákokat.“ — ATE résztvevő. 

Résztvevők száma

A kurzus 10-14, különböző tudományterületről érkező oktató számára nyitott. Olyan oktatókat várunk, akik most kezdik, vagy már részt vesznek angol nyelvű programokban. Nyelvi alapkövetelmény a Közös Európai Referenciakeret szerinti C1 szint.

Tanúsítvány

A résztvevők a kurzus elvégzéséről tanúsítványt kapnak. 

Kapcsolat

Bővebb információ: information@britishcouncil.hu