English levels summary, image

A Közös Európai Referenciakeret (CEFR) egységes rendszerbe foglalja a nyelvi tudásszinteket, és a nyelvtanulók gyakran hívják segítségül, hogy a megfelelő szintű tanfolyamot és tananyagot válasszák ki maguknak.

A referenciakeret hatféle szintet különböztet meg az A1-es kezdő szinttől a C2-es mesterfokig. Mindegyik szint három-három blokkra tagolódik: A vagy alapszintű nyelvhasználók, B szintű vagy önálló nyelvhasználók és C szintű vagy mesterfokú nyelvhasználók. A referenciakeret leírja, hogy melyik szintnél mire képes a tanuló beszédben, olvasásban, hallás utáni értésben vagy írásban. 

Ha valaki a tanulmányai, munkavállalás vagy külföldre költözés miatt szeretné fejleszteni nyelvtudását, a referenciakeret segítségével összehasonlíthatja az IELTS-, Aptis- vagy Cambridge-vizsgákon elérhető eredményeket vagy szinteket a megcélzott oktatási intézmény vagy más szervezet követelményeivel. 

Szint (CEFR) British Council IELTS Cambridge English
A1 Kezdő - -
A2 Alapozó 3.5 A2 Key (KET)
B1 Középhaladó 4-5 B1 Preliminary (PET)
B2 Haladó 5.5-6.5 B2 First (FCE)
C1 Felsőfokú 7-8 C1 Advanced (CAE)
C2 Mesterfokú 8.5-9 C2 Proficiency (CPE)

Angol nyelvi tudásszintek