B2 English level, image

A B2-es szint olyan nyelvhasználókra vonatkozik, akik képesek a bonyolultabb szövegek lényegét megérteni, és feltalálják magukat az angolul beszélő környezetben.

A Közös Európai Referenciakeret (CEFR) hatféle szintet különböztet meg az A1-es kezdő szinttől a C2-es mesterfokig. Mindegyik szint három-három blokkra tagolódik: A vagy alapszintű nyelvhasználók, B szintű vagy önálló nyelvhasználók és C szintű vagy mesterfokú nyelvhasználók.

Mire képes egy B2 szinten lévő angolul tanuló?

A B2-es szintet elérő tanuló a következő képességekkel rendelkezik:

  • Érti a bonyolult szövegek lényegét akár konkrét, akár elvont témákban, beleértve a szakterületükkel kapcsolatos, technikai jellegű megbeszéléseket is.
  • Olyan szintű folyékonysággal és spontaneitással képes társalogni, amely lehetővé teszi, hogy a normál angol nyelvű párbeszéd sem neki, sem beszélgetőpartnerének ne jelentsen erőfeszítést.
  • Világosan és részletesen tud sokféle témában megnyilatkozni, ismertetni tudja álláspontját az aktuális témákról, érveket és ellenérveket ütköztetve.

Nézze meg ezt is!