C2 English level, image

A C2-es szint olyan nyelvhasználókra vonatkozik, akik könnyedén megértenek szinte bármit, amit hallanak vagy olvasnak.

A Közös Európai Referenciakeret (CEFR) hatféle szintet különböztet meg az A1-es kezdő szinttől a C2-es mesterfokig. Mindegyik szint három-három blokkra tagolódik: A vagy alapszintű nyelvhasználók, B szintű vagy önálló nyelvhasználók és C szintű vagy mesterfokú nyelvhasználók.

Mire képes egy C2 szinten lévő angolul tanuló?

A C2-es szintet elérő tanuló a következő képességekkel rendelkezik:

  • Gyakorlatilag könnyen megért bármit, amit hall vagy olvas.
  • Össze tudja foglalni az információkat és érveket különféle hangzó vagy írott forrásokból, és összefüggően, tömören tudja előadni.
  • Spontán módon, nagyon folyékonyan és pontosan, a finom jelentésárnyalatokat is megkülönböztetve fejezi ki magát még bonyolultabb szituációkban is. 

Nézze meg ezt is!