C1 English level, image

A C1-es szint a mesterfokú nyelvhasználóra vonatkozik, akik összetett feladatokat tudnak megoldani társadalmi, tudományos és szakmai területeken. 

A Közös Európai Referenciakeret (CEFR) hatféle szintet különböztet meg az A1-es kezdő szinttől a C2-es mesterfokig. Mindegyik szint három-három blokkra tagolódik: A vagy alapszintű nyelvhasználók, B szintű vagy önálló nyelvhasználók és C szintű vagy mesterfokú nyelvhasználók.

Mire képes egy C1 szinten lévő angolul tanuló?

A C1-es szintet elérő tanuló a következő képességekkel rendelkezik:

  • Megért sokféle igényesebb, hosszabb szöveget, és felismeri a szavak mögött rejlő mondanivalót is.
  • Folyékonyan és spontánul fejezi ki magát, nem szükséges különösebben keresnie a megfelelő kifejezést.
  • Rugalmasan és hatékonyan használja a nyelvet társadalmi, tudományos és szakmai célokra. Világosan, jól felépítetten, részletesen tud nyilatkozni bonyolult témákról, és közben helyesen használja a szövegszervező eszközöket, kötőszavakat és szövegkapcsoló elemeket.

Nézze meg ezt is!