Child protection YL, image

A British Council Gyermekvédelmi nyilatkozata kimondja, hogy kötelességünk gondoskodni minden gyermekről, akivel kapcsolatba kerülünk és védelmeznünk kell őket a bántalmazással szemben. Ennek úgy teszünk eleget, hogy alkalmazzuk az Egyesült Királyság gyermekvédelmi alapelveit, valamint az adott ország releváns törvényeit, továbbá az ENSZ Gyermekek jogairól szóló egyezményben meghatározottakat (UNCRC, 1989). A British Council meghatározása szerint gyermek minden, 18. életévét be nem töltött személy (UNCRC 1989), függetlenül az adott országban vagy a gyermek szülőhazájában érvényes nagykorúságra vonatkozó szabályozástól. A British Council számára ez a következőket jelenti:

  • értékeli, tiszteli a gyermekeket és odafigyel rájuk,
  • elvégzi az összes szükséges ellenőrzést személyzete toborzásakor,
  • a munkatársak számára gyermekvédelmi rendszereket és eljárásokat vezet be,
  • képzéseket nyújt alkalmazottai számára, amelyek általános eligazítást adnak a gyermekvédelmi kérdésekben és segítik őket a gyermekvédelem megtervezésében és gyakorlati megvalósításában,
  • megosztja a gyermekekkel, szülőkkel és gondviselőkkel a gyermekek védelmével kapcsolatos információkat.

Minden szülő biztos lehet abban, hogy gyermeke biztonságban van a British Council által vezetett tanfolyamokon és programokon.

Külső linkek