A2 English level, image

A2 szinten vannak a kezdő nyelvhasználók, akik hétköznapi szituációkban gyakran használt kifejezésekkel kommunikálnak.

A Közös Európai Referenciakeret (CEFR) hatféle szintet különböztet meg az A1-es kezdő szinttől a C2-es mesterfokig. Mindegyik szint három-három blokkra tagolódik: A vagy alapszintű nyelvhasználók, B szintű vagy önálló nyelvhasználók és C szintű vagy mesterfokú nyelvhasználók.

Mire képes egy A2 szinten lévő angolul tanuló?

Az A2-es szintet elérő tanuló a következő képességekkel rendelkezik:

  • Megérti az ismerős témákról szóló mondatokat és általános kifejezéseket, beleértve a nagyon alapvető, személyes vonatkozású, családdal, vásárlással, munkával, látnivalókkal kapcsolatos információkat. 
  • Kommunikálni tud az alapvető hétköznapi feladatokról, amelyek csak egyszerű, közvetlen információcserét igényelnek, ismerős témákról.
  • Egyszerű nyelvezettel le tudja írni a környezetét, beszélni tud a múltjáról és a közvetlen szükségleteihez kapcsolódó ügyekről.

Nézze meg ezt is!