A1 English level, image

A1 szinten vannak a kezdő nyelvhasználók, akik hétköznapi szituációkban általános kifejezésekkel és alapszókinccsel kommunikálnak.

A Közös Európai Referenciakeret (CEFR) hatféle szintet különböztet meg az A1-es kezdő szinttől a C2-es mesterfokig. Mindegyik szint három-három blokkra tagolódik: A vagy alapszintű nyelvhasználók, B szintű vagy önálló nyelvhasználók és C szintű vagy mesterfokú nyelvhasználók.

Mire képes egy A1 szinten lévő angolul tanuló?

Az A1-es szintet elérő tanuló a következő képességekkel rendelkezik:

  • Megérti és alkalmazni tudja a legáltalánosabb hétköznapi kifejezéseket egyszerű mondatokban a közvetlen szükségleteivel kapcsolatban.
  • Be tudja mutatni magát és másokat, személyes vonatkozású kérdéseket tud feltenni és megválaszolni, például a lakhelyével, ismerőseivel, tárgyaival kapcsolatban.
  • Képes az egyszerű kommunikációra, amennyiben beszélgetőtársa lassan és világosan beszél.

Nézze meg ezt is!