Aptis for teens

Az angol nyelv tanítása a világon mindenhol korán elkezdődik. Ezzel párhuzamosan az angol nyelvi tudás felmérésére is nagy igény mutakozik. Az iskolák és szülők is egyetértenek abban, hogy az angol nyelvi készségek kiemelkedően fontosak, ha a tanulók illetve a gyermekek nemzetközi környezetben kívánnak továbbtanulni, majd pedig dolgozni.

Mi ez? 

 • Az Aptis Tizenéveseknek egy új angol nyelvi felmérési eszköz, amelyet a British Council kifejezetten a serdülőkorúak számára fejlesztett ki. A különböző nyelvi képességeket a korcsoport számára ismerős témákon és helyzeteken keresztül méri.
 • A célközönség a 13-17 éves tanulók. Alapvető nyelvi képességeket lehet mérni vele gyors eredménnyel.
 • A kérdések a serdülők mindennapjai alapján lettek összeállítva azért, hogy a teszt témája ismerős legyen számukra. Példák témákra: közösségi média, házi feladat, iskolai rendezvények és sport. Ez a modern megközelítés lehetővé teszi, hogy a diákok lehető legjobban meg tudják mutatni angol nyelvi ismereteiket és képességeiket.
 • Az Aptis Tizenéveseknek integrálható a jelenlegi oktatási rendszerbe, ezáltal hatékonyan lehet vele mérni a diákok tudását.

Ki használhatja?

 • Alsó és közép tagozatos iskolások,
 • oktatási minisztériumok,
 • nyelviskolák,
 • korrepetálók és magán tanárok,
 • kéttannyelvű iskolák.

Mit tud?

 • Nyelvi szintjük szerint rangsorolja a tanulókat,
 • felméri, hogy készen áll-e a jelentkező egy hivatalos nyelvvizsga letételére,
 • felméri, hogy felkészült-e a jelentkező, hogy külföldön folytassa tanulmányait vagy részt vegyen cserediák programokon,
 • beazonosítja az erősségeket és gyengéket, ezáltal segít a további képzés és támogatás megtervezésében,
 • kiértékeli a képzési programok hatékonyságát,
 • teszteli a tanulók előrehaladását egy hosszabb terjedelmű tanulmány során. 

A rugalmasság a jelentéstételi szolgáltatásban is megnyilvánul. Mind egyéni mind pedig csoportos eredmény kiállítására van lehetőség. 

Minden egyes nyelvi készségre 0-50 közötti pontszámot kap a jelentkező. Így egy csoporton belüli pontszámokat könnyedén össze lehet hasonlítani, mint ahogy az egyéni fejlődést is soron lehet követni egy újabb teszt letételével. A pontszámon kívül a Közös Európai Nyelvi Referenciakeret (KER) szintjei szerint is besorolásra kerülnek a nyelvi készségek (A1-C). A négy nyelvi készség együttes mérése esetén a eredményt az elért KER szint megadásával közöljük.