Igény esetén speciális IELTS vizsgakörülményeket biztosítunk
Igény esetén speciális vizsgakörülményeket biztosítunk ©

All rights reserved to the British Council

A British Council  igyekszik biztosítani, hogy  minden vizsgázó nyelvi képességeit igazságosan és objektíven értékelhesse, és ehhez megfelelő körülményeket teremtsen. Amennyiben igény merül fel, figyelembe tudunk venni speciális kéréseket és olyan vizsgakörülményeket tudunk teremteni, melynek során a speciális igényű vizsgázók számára megközelíthető helyszínt biztosítunk, és lehetővé tesszük, hogy a vizsgakérdéseket megértsék és meg tudják válaszolni. 

Amennyiben szeretne élni a speciális vizsgakörülmények lehetőségével, kövesse az egyes vizsgákhoz tartozó leírásokat alább. Az igényelhető szolgáltatások függnek az egyes vizsgáztató testülettől és néhány esetben előfordulhat, hogy Ön mentesül a vizsga egyes részei alól akadályozottsága vagy nehézségei révén. A regisztráció lezárulta után a speciális körülményeket igazoló dokumentumokat nem tudjuk befogadni.

Speciális vizsgakörülményeket az alábbi vizsgák során tudunk biztosítani:

IELTS

Amennyiben a vizsgaanyag módosított verziójára lenne szüksége, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba legalább három hónappal a vizsgaidőpontja előtt. Ennyi időre van szükségünk előkészíteni a módosított anyagot. Ha bármilyen speciális adminisztratív kérése van, például több időt igényelne a vizsgán, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba legalább hat héttel a vizsgaidőpontja előtt. A kérés jogosságát egy két évnél nem régebbi orvosi igazolással tudja bizonyítani, melyet a jelentkezéskor kérünk az irodánknak megküldeni.

Cambridge Assessment English

Amennyiben akadályozottsága indokolja, vagy speciális igényei merülnének fel, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba legalább három hónappal a vizsgaidőpontja előtt. Kérjük vegye figyelembe, hogy bizonyos speciális igényeket csak a Cambridge Assessment English papír alapú vizsgáinál tudunk figyelembe venni.
Kérjük, az alábbi dokumentumokkal igazolja kérése jogosságát:

 • két évnél nem régebbi orvosi igazolás, melyet kérünk az irodánknak megküldeni a vizsgára való jelentkezéskor,
 • a speciális igény nyomtatvány (angol) kitöltése és a vizsgázó aláírásával.

A dokumentumokat három hónappal a vizsgaidőpont előtt kérjük eljuttatni a vizsgaközpontunkhoz. 

FIGYELEM: a regisztrációs periódus lezárulta után nem áll módunkban dokumentumokat befogadni.

Tudjon meg még többet arról, hogyan biztosítjuk a speciális vizsgakörülményeket (angol nyelvű honlap).

Szakmai és egyetemi vizsgák

Legtöbb esetben a vizsgát kiíró intézménnyel vagy az egyetemmel kell felvenni közvetlenül a kapcsolatot, amennyiben speciális vizsgakörülményeket igényel. A vizsgát kiíró intézmény fogja felvenni a kapcsolatot a British Councillal, és szintén ők fogják visszaigazolni, hogy tudják-e biztosítani a speciális körülményeket. 

Amennyiben rajtunk keresztül jelentkezett a vizsgára, kérjük, vegye fel velünk kapcsolatot.

A jelentkezéssel egyidőben egy két évnél nem régebbi orvosi igazolást kérünk a jogosultsága igazolására.

Milyen dokumentumokat kell benyújtania?

Jelentkezéskor az orvosi igazolásának az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:

 • Legyen olvasható és angol vagy magyar nyelven írott.
 • Legyen eredeti, fejléccel ellátott dokumentum, melyen szerepel a praktizálásra jogosult orvos neve, vonatkozó végzettsége(i) és aláírása. 
 • Adjon teljes és érthető leírást a jelentkező akadályozottságáról.
 • A leírás szolgáltasson tiszta, érthető okot, hogy az akadályozottság miért teszi jogosulttá a jelentkezőt a speciális vizsgakörülmények igénylésére. 

Az orvosi igazolást leíró formában tudjuk elfogadni, és az érvényessége nem lehet a vizsgától számított 2 évnél régebbi.

Milyen speciális körülményeket tudunk biztosítani?

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a megengedhető speciális körülményekről minden esetben a vizsgát biztosító központ dönt, a kérelmek elbírálását a British Council nem tudja befolyásolni.

Amennyiben Ön látás- vagy hallássérült, jogosult az alábbi módosított vizsgaanyagok igénylésére:

 • braille anyag
 • nagy kontrasztú, nagybetűs anyag
 • hallás utáni szövegértés vizsgánál: speciális hanganyag (CD) vagy szájról olvasható anyag
 • szóbeli vizsgánál: braille vagy nagy kontrasztú, nagybetűs írott kérdéssor, vagy nagybetűs vizuális kérdéssor.

Amennyiben Ön diszlexiás vagy fizikailag akadályoztatott, az alábbi adminisztratív körülményeket tudjuk biztosítani:

 • hosszabb idő: 25-100 % extra idő, igénytől függően
 • a vizsgák alatt felügyelt szünetek
 • számítógép használata
 • írnok biztosítása (aki az Ön válaszait Ön helyett leírja)
 • felolvasó
 • szó szerinti átíró/másoló szoftver
 • külön vizsgafelügyelet.