Küldetésünk

A nálunk tanuló gyerekeknek olyan angoltanfolyamokat kínálunk, melyek segítenek nekik elérni a lehető legjobb eredményt a nyelvtanulásban, miközben egy inspiráló és biztonságos környezetben tanulnak.

Oktatási módszereink

Abban hiszünk, hogy a gyerekek sokkal eredményesebben tanulnak, ha motiváltak, aktívak és a tanulás kihívást jelent számukra. Tapasztalatunk szerint minden gyerek a saját ütemében tud a legjobban fejlődni, ezért tanfolyamaink figyelembe veszik az egyéni fejlődési szakaszokat. Tanáraink az adott korosztálynak megfelelő módszerekkel tanítanak és ehhez számos jól bevált feladatot és tananyagot használnak.

Diákjainktól elvárjuk, hogy aktívak legyenek az órákon és számukra is fontos legyen saját fejlődésük. Tanfolyamainkon a nyelvtanulás minden területét lefedjük, de kiemelt hangsúlyt fektetünk a gyerekek magabiztos kommunikációjára, a nyelvtani ismeretek fejlesztésére és a megfelelő vizsgatechnikákra. Ez a tudás jó alapot jelent majd további tanulmányaik során, vagy később a munkájukban vagy társasági kapcsolataikban.

Mire a gyerekek elérik a középiskolás kort, az egyik legfontosabb célja a nyelvtanulásnak egy sikeres és nemzetközileg elismert angol nyelvvizsga megszerzése, mint egy Cambridge Assessment vagy egy IELTS vizsga. Ezek a nemzetközi bizonyítványok megnyitják a bekerülés lehetőségét brit és más külföldi egyetemekre a diákok számára.

6-10 éves gyerekek oktatása

Ebben a korban a gyermekek fogalmazási, írási, olvasási és számolási készsége még az anyanyelvükön is fejlődik, ezért nagyon ügyelünk arra, hogy tananyagaink támogassák ezt a folyamatot.

A nálunk angolul tanuló gyermekek:

 • olyan témákkal foglalkoznak, melyek illeszkednek az érdeklődési körükhöz és tapasztalataikhoz,
 • erősítik az önbizalmukat és érdeklődésüket az angol nyelv iránt,
 • a természetes nyelvhasználatot sajátítják el számukra ismerős és releváns tevékenységeket keresztül,
 • tágítják ismereteiket a világról,
 • fejlesztik gondolkodásmódjukat és nyitottabbá teszi őket az univerzális értékek iránt.

Mit tanul majd gyermekem?

Attól függően, hogy a gyerekek milyen szinten tudnak már angolul, egy tipikus tanfolyamon megtanulják bemutatni magukat, szóbeli instrukciókat megérteni és követni, egy képeslapot megírni és udvariasan kérni különféle dolgokat. Angolul fognak tanulni olyan érdekes dolgokról mint a föld körüli utazás vagy az állatok. 

11-13 éves felsős gyerekek oktatása

Ebben a korban a gyerekeknek már képesek hosszabb időn keresztül koncentrálni és előnyös számukra, ha az órák jól megszokott rutin szerint zajlanak.

A nálunk angolul tanuló felsős gyerekek:

 • olyan érdekes feladatokat végeznek majd mint az interjúkészítés, kutatás, szerepjáték, prezentálás vagy könyvajánló írása,
 • fejlesztik írás-, olvasás-, szövegértés- és beszédkészségüket, 
 • fejlesztik olyan tanulási készségeiket mint a hatékony tanulásszervezés és ellenőrzés, jegyzetelés, memorizálás, időmenedzsment vagy hatékony olvasás, 
 • dolgoznak az egész csoporttal, párban és egyénileg is, hogy kiaknázzák a interakcióban rejlő lehetőségeket és növeljék önbizalmukat. 

Mit fog tanulni a gyermekem?

Attól függően, hogy a gyerekek milyen szinten tudnak már angolul, egy tipikus tanfolyamon megtanulják, hogy kell útbaigazítani valakit, kitölteni egy jelentkezési lapot, ételt rendelni egy étteremben vagy meghallgatni egy rövid beszámolót. Angolul fognak tanulni olyan érdekes dolgokról mint a közösségi média és a sport.

14-17 éves középiskolások oktatása

A diákok ebben a korban már felkészültek arra, hogy nyelvvizsgát tegyenek, ezért a tanfolyamokon elsősorban a vizsgafelkészítésre fókuszálunk. 

A nálunk angolul tanuló középiskolások:

 • olyan témákkal foglalkoznak, melyek relevánsak a középiskolások számára és illeszkednek élettapasztalatukhoz, 
 • a nyelvi funkciók és nyelvtani szerkezetek széles skáláját tanulják és gyakorolják,
 • a sikeres vizsgához szükséges olvasási,írási, szövegértési és kommunikációs készségeiket fejlesztik, 
 • a vizsgafelkészítő tanfolyamokon a diákok hatékonyan fejlesztik gondolkodásmódjukat és problémamegoldó képességüket,
 • elsajátítják azokat a vizsgatechnikákat, melyekkel sikeres nyelvvizsgát tehethek.

Mit fog tanulni a gyermekem?

Attól függően, hogy a diákok milyen szinten tudnak angolul, egy tipikus tanfolyamon felkészítjük őket egy középfokú vagy felsőfokú Cambridge Assessment nyelvvizsgára. A felkészülés magában foglalja a négy készség (olvasás, beszéd, írás és szövegértés) és nyelvhelyesség fejlesztését, a tipikus vizsgafeladatok begyakorlását és próbateszt lehetőségeket.

Nézze meg ezt is!