Jelen feltételek a British Council által személyes vagy online órákon illetve vegyes formátumban kínált szintfelmérést, angol nyelvi konzultációt és angol nyelvtanfolyamokat igénybe vevő felhasználókra vonatkoznak.

1. rész: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. Jelen értékesítési feltételekről

1.1. Jelen értékesítési feltételek bármilyen a British Council által nyújtott angol nyelvtanfolyamon (beleértve a saját hozzáférésű vagy vegyes tanulási módszert alkalmazó tanfolyamokat), szintfelmérésen vagy angol nyelvi konzultáción való részvételről szóló az Ön és a British Council között létrejött szerződés esetén érvényesek. Ezek a szintfelmérések, konzultációk és/vagy tanfolyamok (beleértve a személyes, online vagy vegyes szolgáltatási módszereket), amelyek adott esetben az azokhoz kapcsolódó papíralapú vagy elektronikus anyagokat is tartalmazzák (együttesen: „angol nyelvi termékek”) személyesen, online vagy vegyes formában elérhetők. Az Ön számára releváns termék szolgáltatási formájáról további információkat (beleértve azokat a technikai specifikációkat, amelyekkel számítógépének vagy mobil eszközének rendelkeznie kell a digitális tartalom eléréséhez) a Portálunkon vagy más releváns marketing anyagokban találhat.

1.2. Kérjük, olvassa el figyelmesen az értékesítési feltételeket, mielőtt bármilyen angol nyelvi terméket a British Council online felületén („Portál”) vagy személyesen lefoglalna vagy megvásárolna.

1.3. Jelen szerződési feltételek kiegészülhetnek különleges szerződési feltétekkel, amelyek adott joghatósági területen folytatott tevékenységünkre vonatkoznak, és amelyek az alábbi 3. részben kerülnek meghatározásra (különleges szerződési feltételek), és/vagy egy adott termékre, szolgáltatásra vagy online letöltésre/anyagra vonatkozó bármilyen kiegészítő szerződési feltételekkel, amelyek az alábbi 2. részben (digitális szolgáltatásokra vonatkozó szerződési feltételek) és a 4. részben (kiegészítő szerződési feltételek) kerülnek meghatározásra. Az általános szerződési feltételekre, a digitális szolgáltatásokra vonatkozó szerződési feltételekre, a különleges szerződési feltételekre, valamint a kiegészítő szerződési feltételekre együttesen „értékesítési feltétekként” hivatkozunk. Abban az esetben, ha bármilyen összeférhetetlenség merül fel az általános szerződési feltételek, a digitális szolgáltatásokra vonatkozó szerződési feltételek, a különleges szerződési feltételek, valamint a kiegészítő szerződési feltételek között, az alábbi fontossági sorrend alkalmazandó: (i) kiegészítő szerződési feltételek, (ii) különleges szerződési feltételek, (iii) digitális szolgáltatásokra vonatkozó szerződési feltételek és (iv) általános szerződési feltételek.

1.3. Felhívjuk figyelmét, hogy a Portálon keresztül vagy másképpen kínált bármely angol nyelvi termék lefoglalása és/vagy befizetése előtt Ön felkérést kap az értékesítési feltételek elfogadására (akár online, akár személyesen). Esettől függően az „I Accept” (Elfogadom) vagy az „Accept and Pay” (Elfogadom és fizetek) jelölőnégyzetre való kattintással (ha jelentkezését online adja be), vagy az értékesítési feltételek papíralapú példányának aláírásával (ha jelentkezését személyesen adja be) Ön megerősíti, hogy jelen értékesítési feltételeket magára nézve kötelező erejűnek fogadja el. Amennyiben nem hajlandó elfogadni az értékesítési feltételeket, Ön nem vehet részt vagy érheti el más módon a British Council által kínált angol nyelvi terméket.

2. A British Councilról és az Ön szerződéséről

2.1. Amennyiben a különleges szerződési feltételek másképpen nem rendelkeznek, Ön egy jogilag kötelező érvényű szerződést köt a British Councillal, amely Angliában és Walesben ún. „Royal Charter” királyi rendelettel alakult, és amelyet jótékonysági szervezetként jegyeztek be (Angliában a 209131 és Skóciában az SC03773 számon). Székhelye a 10 Spring Gardens, London, SW1A 2BN címen található. A British Council különböző országokban helyi képviseletek és/vagy kapcsolt irodák segítségével, valamint helyileg bejegyzett leányvállalatokon keresztül működik. A különleges szerződési feltételek és/vagy kiegészítő szerződési feltételek adott esetben további információkat fogalmaznak meg ezzel kapcsolatban, valamint meghatározzák, hogy azok hogyan vonatkoznak Önre. Jelen értékesítési feltételeket más nyelvre is le lehet fordítani. Az ilyen fordítások kizárólag iránymutatásként szolgálnak, kivéve, ha a különleges szerződési feltételek másként nem rendelkeznek. Amennyiben összeférhetetlenség állna elő az angol nyelvű változat és a fordított változat között, az angol nyelvű változat az irányadó.

2.2. A jelen értékesítési feltételek szerint létrejövő szerződés személyesen Önre vonatkozik, így nem engedheti vagy ruházhatja át bármely vagy valamennyi értékesítési feltételek szerinti jogát vagy kötelezettségét a British Council előzetes írásbeli beleegyezése nélkül.

2.3. A British Council saját belátása szerint bármilyen módon (egészben vagy részben) átengedheti, vagy másképpen átruházhatja a Szerződést, illetve alvállalkozásba adhatja vagy delegálhatja az angol nyelvi termék szolgáltatását : (i) a British Council irányítása alatt álló vagy másképpen a British Council szervezeti csoportjának részét képező bármely különálló szervezetnek; vagy (ii) bármely kiszervezési vagy harmadik fél szolgáltatásait nyújtó szervezetnek, amely szolgáltatási szerződés alapján szolgáltatásokat nyújt a British Councilnak.

2.4. Jelen értékesítési feltételek céljából az „Ön” szó a jelentkezés tárgyát képező angol nyelvi termékre vonatkozó résztvevőként meghatározott személyre utal, aki részt vesz, vagy más módon eléri a Portálon keresztül kínált vagy a British Council által más módon hirdetett angol nyelvi terméket („regisztrációs jelentkezés”), illetve, amennyiben a résztvevő 18 év alatti, arra a szülőre vagy gondviselőre utal, aki a regisztrációs jelentkezést beadja.

3. Hogyan foglalhat le és fizethet be egy angol nyelvi terméket?

3.1. A regisztrációs jelentkezési ajánlatot akkor tekintjük benyújtottnak, amikor: (a) Ön jelentkezést ad le az angol nyelvi terméken való részvételre, vagy annak más módon történő elérésére egy adott létesítményben vagy joghatósági területen és egy adott dátumra és/vagy (adott esetben) időpontra és/vagy online; (b) Ön elfogadta jelen értékesítési feltételeket; és (c) a British Council vagy annak kijelölt harmadik fél fizetőkapu szolgáltatója jogos befizetést kap megadott bankszámlájára (amelyik előbb megtörténik), vagy a British Council más módon, készpénzben vagy banki átutalással kapja meg az adott angol nyelvi termékre vonatkozó releváns pénzösszeget.

3.2. A regisztrációs jelentkezés beadásával Ön: (a) ajánlatot tesz a jelen értékesítési feltételek által érintett angol nyelvi terméken való részvételre vagy annak elérésére; és (b) megerősíti, hogy legalább a 18. életét betöltötte. 3.3. Regisztrációs jelentkezést csak 18. életévüket betöltött személyek adhatnak le. Az olyan 18 év alattiaknak, akik szeretnének regisztrációs jelentkezést beadni, valamelyik szülőjüket vagy gondviselőjüket kell megkérniük, hogy nevükben a regisztrációs jelentkezést beadják és megerősítsék a jelen értékesítési feltételek elfogadását.

3.4. Ha regisztrációs jelentkezését: (a) a Portálon keresztül nyújtja be, a 3.1(a) és a 3.1(b) pontban leírt, az Ön regisztrációs jelentkezésére vonatkozó adatok British Council általi beérkezésekor Ön visszaigazolást kap a British Counciltól arról, hogy az megkapta a fenti adatokat, és a befizetés beérkezésének függvényében megkapja az Ön által lefoglalt angol nyelvi termék részleteit („igazolás”); amikor a befizetés a 3.1(c) pont szerint megérkezett, Ön nyomtatható bizonylatot kap felugró üzenet vagy e-mail, illetve más formájú elektronikus értesítés útján („foglalási visszaigazolás”); ez a foglalási visszaigazolás tartalmazza az értékesítési feltételeket; (b) személyes jelentkezés esetén a British Council képviselője igazolja vissza az Ön érdeklődésére számot tartó angol nyelvi termék részleteit, amennyiben a befizetés a 3.1(c) pont szerint megérkezett („igazolás”); a foglalási visszaigazolást akkor adjuk át vagy küldjük el Önnek, amikor a befizetés a 3.1(c) pontnak megfelelően megérkezett. Ez esetben az értékesítési feltételek egy példányát vagy személyesen adjuk át Önnek az igazolással együtt, vagy pedig a foglalási visszaigazolással együtt kapja meg.

3.5. Az egyértelműség kedvéért, amennyiben Ön online végzi el a foglalást, az angol nyelvi termékre vonatkozó Szerződés akkor tekinthető jogilag érvényesíthetőnek, amikor a foglalási visszaigazolást felugró üzenetben, e-mailben, vagy más elektronikus értesítési formában elküldtük Önnek.

3.6. A foglalási visszaigazolás az Ön által az adott angol nyelvi termékre történő regisztrációja British Council általi elfogadásának tekintendő, amely visszaigazolás egy jogilag kötelező érvényű szerződést hív életre Ön és a British Council között jelen értékesítési feltételek alapján (a „Szerződés”).

3.7. Az értékesítési feltételek szerint történő korai elállás esetét kivéve a Szerződés akkor szűnik meg, amikor az adott angol nyelvi termék teljes mértékben teljesül, és ebben az időpontban az értékesítési feltételekben meghatározott kötelezettségek megszűnnek (kivéve a 11. pontban meghatározott tanfolyami anyagok használatára vonatkozó korlátozásokat, amelyek örökre érvényben maradnak).

3.8. Amennyiben a regisztrációs jelentkezés leadását követő 72 órán belül Ön nem kapja meg a foglalási visszaigazolást, kérjük, hogy lépjen kapcsolatba a British Councillal az information@britishcouncil.hu e-mail címen. Az Ön számára helyfoglalás nem történik mindaddig, amíg a foglalási visszaigazolást nem küldtük el Önnek. Az arról szóló részleteket, hogy Ön hogyan érheti el a teljesen vagy részben digitális szolgáltatásként nyújtott angol nyelvi terméket vagy a foglalási visszaigazolás részeként, vagy külön e-mailben, illetve elektronikus értesítésben küldjük el Önnek.

4. Hogyan fizethet?

4.1. A Portálon keresztül kínált angol nyelvi termékek árai a Portálon találhatók meg (illetve adott esetben személyesen közöljük Önnel). Hacsak másként nem szerepel, minden ajánlott ár tartalmazza a bankkártya vagy hitelkártya használatával összefüggő, a British Council számára felmerülő vonatkozó adókat és díjakat. Bankkártya vagy hitelkártya használata során további szolgáltatói díjak merülhetnek fel Önnél, és az ilyen költségek hozzáadódnak a British Council által meghirdetett díjhoz. A díjak időről időre változhatnak, de ez nem vonatkozik azokra a regisztrációs jelentkezésekre, amelyeket foglalási visszaigazolással megerősítettünk.

4.1.1 A British Council nem fogadhat el az Egyesült Királyság vagy bármely más érintett joghatóság által szankcionált bankoktól (vagy más pénzügyi intézményektől) származó kifizetéseket. Amennyiben a British Council bizonyítékot talál arra, hogy a fizetés szankcionált bankból és/vagy szankcionált pénzintézetből történt, a kifizetéshez kapcsolódó összes pénzösszeget befagyasztjuk, és nem tudjuk teljesíteni azt a szolgáltatást, amelyre a kifizetést szánták. Ezért kérjük, gondoskodjon arról, hogy ne teljesítsen kifizetéseket szankcionált bankban és/vagy szankcionált pénzügyi intézményben vezetett számláról. 

4.2. Hitelkártyával vagy bankkártyával történő fizetés

4.2.1 A fizetés történhet hitelkártyával vagy bankkártyával a regisztrációs jelentkezés során közölt részletek szerint. A British Council a befizetést minden esetben megerősítésként tekinti arra vonatkozóan, hogy Ön a hitelkártya vagy bankkártya használatára jogosult személy, és hogy betöltötte a 18. életévét.

4.2.2 A hitelkártyával vagy bankkártyával történő fizetést egy harmadik fél fizetésfeldolgozó azonnal feldolgozza egy biztonságos linken keresztül. A British Council nem kezel semmilyen kártyaadatot. Amennyiben Ön online hajt végre befizetést, fizetési bizonylatot kap minden hitelkártyával vagy bankkártyával történő fizetésről e-mailben vagy felugró üzenetben az Ön Portálon lévő fiókjában, vagy (adott esetben) egyéb elektronikus értesítés útján, és az egyértelműség kedvéért ez egyenértékű a foglalási visszaigazolásával.

4.3. Fizetés banki átutalással

4.3.1 Egyes angol nyelvi termékek esetén a British Council közvetlen banki átutalással történő befizetést is elfogad. Azokat az eseteket, amikor a British Council felajánlja ezt a lehetőséget, egyértelműen jelezzük a Portálon vagy személyesen közöljük Önnel, illetve (adott esetben) ezt az információt a különleges szerződési feltételek és/vagy kiegészítő szerződési feltételek is tartalmazzák.

4.3.2 A British Council a befizetést annak igazolásaként tekinti, hogy Ön jogosult az ilyen banki átutalás végrehajtására.

4.3.3 Amennyiben a befizetés banki átutalással történik, azt lehetőség szerint 72 órán belül feldolgozzuk.

4.3.4 Amennyiben Ön az érvényes díjat banki átutalással fizeti ki, kérjük, vegye figyelembe, hogy bankja további díjakat számíthat fel Önnek a banki átutalás fizetési mód használatával összefüggésben. Ilyen esetben az összegnek a British Council megadott bankszámlájára történő átutalásáról szóló visszaigazolás fogja képezni a foglalási visszaigazolást.

4.4. Fizetés készpénzben vagy csekken

4.4.1 Amennyiben Ön a regisztrációs jelentkezését személyesen adja be, a British Council a fizetendő díj kiegyenlítését készpénzben vagy csekken is elfogadhatja. Az ilyen befizetések bizonylata (a 3.1. pont szerint) fogja képezni a foglalási visszaigazolást.

4.5. Ön nem jogosult az adott angol nyelvi terméken részt venni, vagy azt más módon elérni addig, amíg a fizetendő díj befizetésre nem kerül, és ameddig a teljes összes kiegyenlítésre nem kerül, a British Council megakadályozhatja, hogy Ön részt vegyen, vagy más módon elérje az adott angol nyelvi termék egészét vagy részét, és ezért Önnel szemben semmilyen felelősség nem terheli.

5. Elállás a British Council részéről

5.1. A British Council írásos értesítés útján (akár e-mailben vagy másképpen) bármikor elállhat a Szerződéstől bármilyen okból az adott angol nyelvi termék kezdő időpontját megelőzően (beleértve a saját hozzáférésű, vegyes tanulási módszerű termék vagy más online angol nyelvi termék első Ön általi elérését megelőzően). Amennyiben a British Council jelen pont szerint eláll a Szerződéstől,

5.1. visszatérít Önnek minden az adott angol nyelvi termékkel kapcsolatban Ön által már befizetett díjat.

5.2. A British Council akkor is bármikor elállhat a Szerződéstől anélkül, hogy azt bármilyen kötelezettség terhelné Önnek szemben, ha: (a) Ön elmulasztja annak az összegnek a befizetését, amellyel a British Councilnak tartozik az adott angol nyelvi termékkel kapcsolatban a fenti 4. pontban meghatározott fizetési feltételek szerint; vagy (b) megszegi az értékesítési feltételeket; vagy (c) a British Council ésszerű ellenőrzésén kívülálló ok miatt nem képes az adott angol nyelvi termék szolgáltatására.

5.3. Amennyiben a British Council a 5.2(a) vagy az 5.2(b) pont szerint áll el a Szerződéstől, az jogosult a fizetendő díjat teljes mértékben visszatartani (vagy adott esetben annak kiegyenlítését kérni).

5.4. Amennyiben a British Council az 5.2(c) pont alapján áll el a Szerződéstől, Ön a következő lehetőségek közül választhat: (i) a fizetendő díj teljes visszatérítése (kérem vegye figyelembe, hogy a British Council nem utalhat olyan banknak, amelyre az Egyesüt Királyság szankciókat vetett ki vagy amely bármilyen más releváns jogrendszer értelmében szankciók alatt áll. Amennyiben egy szankcionált bankban lévő számlára igényli a visszatérítést, megkérjük, hogy jelöljön ki egy alternatív visszafizetési opciót, amely nem összeegyeztethetetlen a szankciós szabályokkal); vagy (ii) (elérhetőség függvényében) részvétel egy másik egyenértékű angol nyelvi terméken.  Amennyiben a (ii) lehetőséget választja, és a másik egyenértékű angol nyelvi termékért fizetendő díj magasabb, mint a lemondott angol nyelvi termékért fizetendő díj, Ön köteles a különbözetet a 4. pont szerint megfizetni. Amennyiben a (ii) lehetőséget választja, és a másik egyenértékű angol nyelvi termékért fizetendő díj alacsonyabb, mint a lemondott angol nyelvi termékért fizetendő díj, a British Council visszatéríti a különbözetet. Az adott angol nyelvi termék lemondásáról szóló, British Counciltól érkező értesítést követő tizennégy (14) naptári napon belül Ön köteles a British Councilt írásban értesíteni az Ön által választott lehetőségről.

 

 

 

6. Elállás az Ön részéről

6.1 A kurzus indulásást megelőző napig írásban lemondott tanfolyamdíjakat teljes mértékben visszatérítjük.

6.2 Amennyiben a tanfolyam fele előtt orvosi igazolást mutat be arról, hogy a fennmaradó időben nem tudja látogatni az órákat, a tanfolyam fennmaradó óráival arányos mértékű visszatérítést tudunk adni. Esetenként adminisztrációs díj kerülhet felszámolásra.

6.3 A visszatérítést a lemondási kérelem és a banki adatok beérkezése után tudjuk teljesíteni. A visszatérítést csak banki átutalás útján lehetséges, kérjük a kérelméhez csatolja banki adatait (bankszámla száma, tulajdonosa). 

6.4 A munkahelyi vagy iskolai beoszásban történt változások, illetve egyéni utazások miatt sajnos nem áll módunkban tandíjat visszatéríteni vagy jóváírni.

6.5 A British Council nem teljesíthet kifizetéseket az Egyesült Királyság vagy bármely más érintett joghatóság által szankcionált bankok (vagy más pénzügyi intézmények) részére. Ha Ön azt kéri, hogy a visszatérítést egy szankciókkal sújtott banknál és/vagy pénzügyi intézménynél vezetett számlára küldjék, megkérjük, hogy jelölje meg a szankciókat nem sértő alternatív fizetési módot. Az alternatív fizetési mód megadásának elmulasztása a vonatkozó pénzösszegek kifizetésének megtagadását eredményezi. 

7. Tanfolyam szolgáltatása

7.1. A British Council biztosítja, hogy minden egyes angol nyelvi termék minden a Portálon leírt vagy másképp lényeges szempont figyelembevételével kerüljön szolgáltatásra. A British Council ugyanakkor jogosult változtatásokat végrehajtani bármely angol nyelvi termék tartalmán vagy szolgáltatási módján, amennyiben ezek a változtatások nem módosítják lényegesen az angol nyelvi terméket.

7.2. Áthelyezés másik tanfolyamra 

(a) A személyesen tanított angol nyelvi tanfolyamokra vonatkozóan, amennyiben Ön áthelyezést szeretne kérni egy másik tanfolyamra az után, hogy elkezdte a regisztrációs jelentkezésben megjelölt tanfolyamot, mert azt gondolja, hogy az elkezdett tanfolyam szintje nem megfelelő Önnek, kérjük, lépjen kapcsolatba a British Councillal és magyarázza ezt el. Amennyiben a British Council egyetért azzal, hogy az Ön által elkezdett tanfolyam szintje nem felel meg Önnek, a British Council minden ésszerű erőfeszítést megtesz azért, hogy Önt áthelyezze egy másik tanfolyamra (a szabad helyek függvényében) további költségek felszámítása nélkül. 

(b) Amennyiben az Ön által megvásárolt angol nyelvi termék online tanulási alkalmakra vonatkozik, Ön átteheti a korábban ezekre az alkalmakra egyeztetett időpontokat.

8. Esélyegyenlőség

8.1. A British Council minden egyén számára egyenlő esélyeket kíván biztosítani.

8.2. Ha Ön fogyatékossággal él vagy különleges bánásmódot igényel, a British Council elvégez minden ésszerű kiigazítást annak biztosítására, hogy Önnek, amennyire csak lehetséges ugyanolyan hozzáférést biztosítson az adott angol nyelvi terméken való részvétel valamennyi eleméhez, mint a fogyatékossággal nem élő vagy különleges bánásmódot nem igénylő személyeknek.

8.3. Kérjük, a lehető leghamarabb adjon meg a British Councilnak részleteket a fogyatékosságával vagy különleges szükségleteivel kapcsolatban (ideális esetben 8 héttel az adott angol nyelv termék kezdőidőpontja előtt).

8.4 A British Council olyan oktatási tevékenységeket végez, amelyek magukban foglalhatják a következőket: 

 • személyes adatok használata (a diákok képe és hangja) az online órák valós idejű közvetítése során a British Council tanulási felületén, a learning hubon keresztül; 
 • hallgatói hang- vagy videofelvételek felhasználása tanulmányi segédletként; 
 • a British Council más országokból származó diákjaival való kapcsolattartás, munkájuk és tanórai felvételeik megosztása más kultúrák megismerése érdekében;
 • harmadik féltől származó digitális portfóliónk, a Seesaw használata a tanárok, diákok és szülők elkötelezettségének növelésére, a tanulói munkák (feladatlapok, fényképek, rajzok, videók és  hangfelvételek) megosztása egymás között;
 • a learning hub használata.

A fent leírt tanulási tevékenységeken keresztül és azok céljaira gyűjtött és megosztott személyes adatokat csak addig őrizzük meg, ameddig az szükséges, a gyűjtés céljára és a velünk való kapcsolat időtartamára.

Minden tanfolyammal kapcsolatos adminisztratív és oktatási tevékenységünk jogalapja a szolgáltatásaink nyújtására vonatkozó szerződés teljesítése.

9. Gyermekvédelem

9.1. A British Council hisz abban, hogy minden gyermekben ott rejlik a lehetőség, és minden gyermek számít bárhol is legyenek a világon. A British Council azon az állásponton van, hogy minden gyermeknek joga van a védelemhez a bántalmazás valamennyi formája ellen, ahogyan azt az ENSZ 1989-es gyermekjogi egyezményének (UNCRC) 19. cikke kimondja.

10. Az Ön kötelezettségei

10.1. Ön köteles: (a) mindenkor becsületes, tisztességes magatartást tanúsítani, és udvariasan, előzékenyen és tisztelettel fordulni mások felé az angol nyelvi terméken való részvétel alatt; (b) készülni a British Council angol nyelvi termékre a British Council ésszerű elvárásainak megfelelően; (c) részt venni valamennyi tanulási alkalmon és egyéb tevékenységen, amely részét képezik a British Council angol nyelvi terméknek, illetve egyéb módokon hozzáférni azokhoz (az egészségügyi vagy más elfogadható okból történő hiányzás elfogadott), köteles továbbá a csoportmunkában teljes mértékben részt venni, amikor az szükséges; valamint (d) minden a British Council angol nyelvi terméken történő részvétel alatt Ön által szerzett információ bizalmas jellegét tiszteletben tartani.

10.2. A British Council fenntartja a jogot, hogy elutasítsa az Ön felvételét, megtagadja az Ön hozzáférését az angol nyelvi termékhez, vagy felszólítsa Önt annak elhagyására, ha az Ön magatartásáról azt gondoljuk, hogy zavaró, kárt, kellemetlenséget, sérelmet vagy sérülést okozhat, megszegi a létesítmény szabályait és szabályzatait, illetve a digitális szolgáltatásokra vonatkozó használati feltételeket, vagy másképpen elfogadhatatlan. A British Council alkalmanként biztonsági vizsgálatot végez az angol nyelvi termék fizikális helyszínén a megbízottak és a létesítmények biztonságának garantálása érdekében (ehhez az Ön ezúton adott beleegyezése szükséges). A fényképező- és felvevőkészülékek jogosulatlan használata és az angol nyelvi termék bármilyen formájú online lemásolása tilos.

11. Szellemi tulajdon

11.1. A szerzői jog és minden más szellemi tulajdonjog valamennyi British Council angol nyelvi termékre vonatkozásában a British Council és engedélyezőinek egyedüli és kizárólagos tulajdonában marad. Ön kötelezettséget vállal arra, hogy nem készít másolatot vagy engedélyezi másolat készítését a British Council angol nyelvi termékének anyagairól, és nem terjeszti ezeket az anyagokat az interneten vagy intraneten, illetve nem osztja meg, és nem engedélyezi a megosztását, illetve nem adja el vagy adja bérbe azokat harmadik feleknek.

11.2. A British Council kötelezettséget vállal, hogy nem kizárólagos, jogdíjmentes licencet ad Önnek az adott British Council angol nyelvi termék anyagainak a használatára tanulmányai és kutatás folytatása céljából arra az angol nyelvi termékre vonatkozóan, amelyre Önt beregisztráltuk, kereskedelmi célból azonban nem.

12. Jogi nyilatkozat

12.1. Az értékesítési feltételekben semmilyen formában nem korlátozzák a British Council felelősségét, vagy mentesítik azt a British Council vagy alkalmazottai, megbízottai vagy alvállalkozói gondatlansága által okozott halál és/vagy személyi sérülés, megtévesztés esetén, és nem korlátoznak bármilyen más felelősséget, amely törvényileg nem korlátozható és/vagy kizárható.

12.2. A 12.1. pontra tekintettel a British Council nem vállal felelősséget és kifejezetten kizár bárminemű felelősséget bármely az Ön tulajdonában esett sérülésért vagy kárért, ami az idő alatt keletkezik, míg Ön személyesen vagy online részt vesz a British Council angol nyelvi termékén. Amennyiben Ön személyesen vesz részt egy angol nyelvi terméken, különösen figyelnie kell, hogy semmikor ne hagyja mobiltelefonját, Blackberry/iPhone/iPad készülékét vagy laptopját felügyelet nélkül. Továbbá a British Council semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget Önnel szemben szerződés, szerződésen kívül károkozás, törvényi kötelezettség megszegése vagy egyéb módon bármilyen a Szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatba hozható elmaradt haszon, elmaradt üzleti lehetőség, tisztán gazdasági veszteség, illetve közvetett vagy következményes veszteség miatt.

12.3. A 12.1. és 12.2. pontokra tekintettel a British Council felelőssége a Szerződésből eredően vagy azzal összefüggésben az angol nyelvi termékért fizetendő díjjal egyenértékű összegre korlátozódik.

13. Teljes megállapodás

13.1. Jelen általános szerződési feltételek, különleges szerződési feltételek, kiegészítő szerződési feltételek, a regisztrációs jelentkezéssel, az igazolással, a foglalási visszaigazolással és bármilyen az értékesítési feltételekben hivatkozott dokumentummal együtt, valamint a British Council Adatvédelmi szabályzata és a digitális szolgáltatásokra vonatkozó szerződési feltételek teszik ki az Ön és a British Council között létrejövő teljes Szerződést az adott angol nyelvi termékre vonatkozóan. Ön nyilatkozik, hogy nem hivatkozott semmilyen olyan kijelentésre, ígéretre vagy értelmezésre, amelyet a British Council tett vagy adott, illetve annak nevében tettek vagy adtak Önnek, és amelyet a Szerződés nem mond ki, és Ön ezennel lemond arról a jogáról, hogy ilyenekre hivatkozzon. Ugyanakkor az értékesítési feltételekben semmi nem hordoz olyan jelentést, amely kizárná a felelősséget bármilyen megtévesztő kijelentésért vagy cselekedetért.

13.2. Az értékesítési feltételek és a 13.3. pontban hivatkozott egyéb dokumentumok teljes körűen vonatkoznak a Szerződésre kizárva az Ön által meghatározni vagy szerződésbe foglalni kívánt, valamint a szakma, a szokás, a gyakorlat vagy az üzleti gyakorlati által bevett bármely egyéb feltételt.

14. Lemondás

14.1. Bármely jelen Szerződésből eredő jogról való lemondás kizárólag akkor érvényes, ha azt írásba foglalják, és csak arra a félre vonatkozik, akinek a lemondást címezik, és azokra a körülményekre, amelyekre azt biztosították.

15. Elválasztás

15.1. Amennyiben a Szerződés bármely rendelkezését (vagy bármely rendelkezés egy részét) a joghatósági terület bármely bírósága vagy más hatósága érvénytelennek, törvénytelennek vagy betarthatatlannak nyilvánítja, azt a rendelkezést vagy részrendelkezést a megkívánt mértékben úgy kell tekinteni, hogy az nem képezi részét a Szerződésnek, és ez a Szerződés többi rendelkezésének érvényességét és betarthatóságát nem érinti.

16. Alkalmazandó jog és vitarendezés

16.1. Az angol nyelvi termék szolgáltatási helyének hatályos jogszabályai által nem szabályozott a Szerződésre és bármilyen abból, annak tárgyából vagy megfogalmazásából eredő vitára vagy követelésre (beleértve a szerződésen kívüli vitákat és követeléseket is) Anglia törvényei vonatkoznak. Az egyértelműség kedvéért, amennyiben jelen Szerződést elektronikus úton kötik, azt úgy kell tekinteni, mint amely Angliában jött létre, kivéve, ha a különleges szerződési feltételek másképpen nem rendelkeznek.

16.2. A British Council reméli, hogy a British Councillal való együttműködése kiváló élményt nyújt Önnek, és szívesen fogadja az Ön észrevételeit, javaslatait és további részleteket elégedettségéről vagy elégedetlenségéről. Amennyiben bármilyen észrevétele vagy panasza van a Szerződéssel kapcsolatban, kérjük, látogasson el a British Council weboldalának megjegyzések és panaszok oldalára (http://www.britishcouncil.org/contact/about-customer-services), és kövesse az ott leírtakat.

16.3. Amennyiben egy panaszt, vitát vagy követelést Ön és a British Council nem képes megbeszélés útján rendezni, Anglia bíróságai nem kizárólagos joghatósággal rendelkeznek minden a Szerződésből eredő, vagy azzal kapcsolatos követelés felett. Ennek értelmében minden a Szerződéssel kapcsolatos követelést egy angliai bíróság bírója (vagy bírói) fog(ják) rendezni. A British Council ugyanakkor fenntartja a jogot, hogy eljárást indítson Ön ellen jelen Szerződés megszegéséért az Ön lakóhelye szerinti országában vagy bármelyik más érintett országban.

17. Kapcsolatfelvétel

17.1. Amennyiben bármilyen kérdése, észrevétele merül fel, vagy tájékoztatást szeretne kérni jelen Szerződéssel vagy a British Council angol nyelvi termékével kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsotot.

18. Értesítések

18.1. A British Council felveheti Önnel a kapcsolatot, és a jelen Szerződésben említett értesítéseket küldhet Önnek a Portálon keresztül vagy e-mailben a regisztrációs jelentkezésben megadott e-mail címre.

19. Az értékesítési feltételek elfogadása

19.1. Online: esettől függően az „I Accept” (Elfogadom) vagy az „Accept and Pay” (Elfogadom és fizetek) jelölőnégyzetre való kattintással Ön megerősíti, hogy jelen értékesítési feltételeket magára nézve kötelező erejűnek fogadja el. A jogilag kötelező érvényű Szerződés akkor jön létre, amikor Ön megkapja a foglalási visszaigazolást (a fenti 3. pontban leírtak szerint).

19.2. Személyesen: az értékesítési feltételek papíralapú példányának aláírásával Ön megerősíti, hogy azokat magára kötelező érvényűnek ismeri el. A jogilag kötelező érvényű Szerződés akkor jön létre, amikor a British Council képviselője visszaigazolja az Ön befizetésének kézhezvételét.

2. rész: 1. DIGITÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK virtuális angol nyelvi termékekre vonatkozóan

1. Az „I agree” (Elfogadom) jelölőnégyzet bejelölésével Ön megerősíti, hogy:

 • elolvasta és elfogadta jelen digitális szolgáltatásokra vonatkozó szerződési feltételeket; 
 • megértette, hogy vagy e-tanfolyamot, vagy online tanulási alkalmat vásárol, pl. saját hozzáférésű terméket vagy vegyes tanulási módszerű terméket, és ez utóbbi esetben az ezen digitális szolgáltatások használatára vonatkozó feltételek a termék online részére vonatkoznak („digitális szolgáltatás”) a British Councillal kötött megállapodás szerint.

2. Egyéb alkalmazandó feltételek

2.1. A következő feltételek szintén vonatkoznak Önre, amennyiben Ön olyan angol nyelvi terméket vásárol, amelyet egészben vagy részben virtuális eszközökön keresztül szolgáltatunk:

(a) Mivel a digitális szolgáltatást harmadik személy böngészőjén keresztül szolgáltatjuk (pl. Internet Explorer, Chrome, Firefox), Önnek az arra vonatozó használati feltételeket és adatvédelmi szabályzatot is el kell olvasnia, mivel ezek vonatkoznak az adott böngésző Ön általi használatára. Ezekhez a vásárlási folyamat részeként linket küldünk.

(b) A British Council a digitális szolgáltatásra, a digitális szolgáltatás formatervezésére és struktúrájára, a felhasználói felületére („look and feel”) valamint elrendezésére vonatkozó valamennyi szellemi tulajdonjog tulajdonosa vagy engedélyese.

A digitális szolgáltatásért fizetendő díj megfizetésekor a British Council Önnek nem kizárólagos, nem átruházható engedélyt ad a digitális szolgáltatáshoz való hozzáférésre, és annak használatára jelen a digitális szolgáltatások használatára vonatkozó feltételeknek megfelelően.

(c) Ön beleegyezik, hogy nem:

 • nyújt hozzáférést a digitális szolgáltatásokhoz bármilyen más természetes vagy jogi személynek; 
 • szakítja meg, zavarja vagy korlátozza a British Council által nyújtott szolgáltatások használatát;
 • tölt fel vagy jelenít meg bármilyen olyan észrevételt vagy tartalmat a digitális szolgáltatásban való részvétele során, amely hamis, sértő, kifejezetten szexuális, becsületsértő, fenyegető, obszcén vagy jogellenes, illetve amely sérti a szellemi tulajdonjogokat;
 • méri, vizsgálja vagy teszteli a digitális szolgáltatás sérülékenységét vagy kísérel meg megkerülni vagy meghekkelni bármilyen felhasználói hitelesítést vagy biztonsági ellenőrzést a digitális szolgáltatással kapcsolatban;
 • fejt vissza, szed szét, modellez vissza, fordít vissza, másol le, duplikál, módosít vagy dolgoz át bármilyen szoftvert, egyéb kódot vagy scriptet, amely a digitális szolgáltatás részét képezi (a törvény által megengedett mértéken túlmenően), vagy kísérel meg bármilyen információt küldeni a digitális szolgáltatásra vagy azon keresztül, amely vírust, férget vagy trójai lovat, illetve más káros vagy zavart okozó összetevőt tartalmaz;
 • változtat meg, módosít, töröl, zavar meg bármilyen a British Council vagy bármilyen harmadik fél által a digitális szolgáltatás részeként létrehozott, birtokolt vagy átadott fájlt vagy adatot, illetve nem él vissza ilyen fájlokkal vagy adatokkal (kivéve, ha jelen digitális szolgáltatások használatára vonatkozó szerződési feltételek kifejezetten megengedik); tilos továbbá a digitális szolgáltatást bármilyen hatályos törvényt sértő módon használnia.

2. rész: 1. DIGITÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK virtuális angol nyelvi termékekre vonatkozóan

(d) Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk, hogy a digitális szolgáltatást a foglalási visszaigazolásban szereplő dátumon és időponton elérhetővé tegyük. Az internet természete miatt azonban a British Council nem garantálja vagy biztosítja, és nem tudja garantálni vagy biztosítani, hogy a digitális szolgáltatás Ön általi használata zavartalan és hibáktól mentes legyen. Nem vagyunk felelősek semmilyen késedelemért, teljesítés elmaradásáért, vagy bármilyen más veszteségért vagy kárért, amely az adatoknak a kommunikációs hálózatokon vagy eszközökön történő továbbításából adódik beleértve az internetet is, és Ön tudomásul veszi, hogy a digitális szolgáltatást korlátozások, késedelmek és más problémák érinthetik az ilyen kommunikációs eszközök használatából eredően.

(e) Ön felelős annak biztosításáért, hogy a hardverén, a szoftverén és a telekommunikációs eszközein a digitális szolgáltatás használatához szükséges mennyiségű tárhely legyen, valamint Önt terhel minden ehhez kapcsolódó költség, beleértve az internetszolgáltatók díjait is.

(f) Nyilatkozatok és a felelősség  korlátozása (i) Annak ellenére, hogy minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak biztosítására, hogy a digitális szolgáltatás tartalma pontos és naprakész legyen, nem teszünk sem kifejezett, sem hallgatólagos jognyilatkozatot erre nézve. (ii) A törvény által megengedett mértékig kizárunk az oldalunkra vagy az azon található bármilyen tartalomra vonatkozó, akár kifejezett, akár hallgatólagos bármilyen feltételt, jognyilatkozatot vagy egyéb kikötést.  (iii) A British Council támogatja a kifejezés szabadságát, de a digitális szolgáltatáson keresztül az egyének által kifejezett nézetek nem képviselik a British Council nézeteit. (iv) Jelen szerződési feltételekben semmi nem zárja ki vagy korlátozza egyik fél felelősségét sem az adott fél gondatlanságából eredő (vagy a British Council esetén, annak valamely alkalmazottja foglalkoztatása alatt elkövetett gondatlan cselekedeteivel összefüggő) halál vagy személyi sérülés, megtévesztés, vagy bármilyen olyan egyéb körülmény esetén, ahol a felelősséget semmilyen érvényes törvény nem korlátozhatja. (v) A British Council semmilyen körülmények között nem felelős a bármilyen módon felmerülő valós vagy állítólagos közvetett veszteségért vagy következményes veszteségért. (vi) A fentiek értelmében a British Council maximális felelőssége jelen digitális szolgáltatások használatára vonatkozó szerződési feltételekből eredően vagy azzal összefüggésben, szerződés, szerződésen kívül károkozás, gondatlanság, törvényi kötelezettség megszegése esetén vagy egyéb esetekben nem haladja meg a digitális szolgáltatásért fizetett vagy fizetendő díjakkal egyenértékű összeget.

(g) Jelen digitális szolgáltatások használatára vonatkozó szerződési feltételekkel kapcsolatban: elolvastam és elfogadom jelen szerződéses feltételeket, ahol alkalmazható az értékesítési feltétek szerint, megerősítem a beleegyezésemet, hogy a British Council a digitális szolgáltatást azonnal elérthetővé tegye számomra (az értékesítési feltételekben leírt 14 napos elállási időszak vége előtt), és tudomásul veszem, hogy amint elindítom a digitális szolgáltatáshoz való hozzáférésemet, elveszítem a szerződéstől történő elállásra vonatkozó jogomat.