Megjegyzés: A szabályzat csak az IELTS for UKVI tesztekre vonatkozik, beleértve az IELTS Life Skills tesztet is. Más, nem UKVI célú IELTS-tesztek esetén olvasd el az adott tesztre vonatkozó szabályzatot. 

A. Lemondás 

Az IELTS tesztre szóló regisztrációdat a teszt előtt bármikor lemondhatod a vizsgaközpontban. A pénzvisszatérítés feltételei a lemondás időpontjától és az esetleg fennálló rendkívüli körülményektől függenek.

1. A TESZT IDŐPONTJÁIG HÁTRALÉVŐ IDŐ 

1.1. Több mint 14 nappal a teszt előtt: 

Ha az IELTS tesztre szóló regisztrációdat több mint 14 nappal a teszt előtt mondod le, a teljes vizsgadíj 75%-át visszatérítjük. 

Az Egyesült Királyságban és az Európai Unió tagállamaiban a vizsgadíj 100%-os visszatérítésére lehetsz jogosult, ha regisztrációdat több mint 14 nappal a teszt előtt, de legfeljebb 14 nappal a regisztráció után mondod le. Ha az Egyesült Királyságban vagy az Európai Unió valamelyik tagállamában jelentkeztél vizsgára, a helyi vizsgaközpontnál érdeklődhetsz a szabályokról. 

1.2. Több mint 2, de legfeljebb 14 nappal a teszt előtt: 

Ha az IELTS tesztre szóló regisztrációdat több mint 2, de legfeljebb 14 nappal a teszt előtt mondod le, a teljes vizsgadíj 50%-át térítjük vissza.  

1.3. Legfeljebb 2 nappal a teszt előtt: 

Ha az IELTS tesztre szóló regisztrációdat legfeljebb 2 nappal a teszt előtt mondod le, a teljes vizsgadíj 25%-át térítjük vissza.  

1.4. A teszt napján vagy a teszt után: 

Ha az IELTS tesztre szóló regisztrációdat a teszt napján vagy azt követően mondod le, nem jár visszatérítés.  

2. A VIZSGÁZÓKRA VONATKOZÓ KIVÉTELEK 

Rendkívüli körülmény esetén kérvényt nyújthatsz be a vizsgaközpontban a teszt előtt, vagy távolmaradás esetén a teszt után legfeljebb 5 munkanappal. A vizsgaközpont a kérvényed beérkezésétől számított 7 munkanapon belül írásban válaszol kérvényedre. A vizsgaközpont mérlegelni fogja a rendkívüli körülményt.  

A rendkívüli körülményre vonatkozó kérvénynek és az azt alátámasztó dokumentumoknak a teszt kitűzött napja után legfeljebb 5 munkanappal be kell érkezniük a vizsgaközpontba. 

Ha a vizsgaközpont jóváhagyja a kérvényedet, teljes visszatérítést kapsz, de adminisztrációs díjat számítunk fel, melynek összege a vizsgadíj legfeljebb 25%-a. 

Ha a vizsgaközpont elutasítja a kérvényedet, az 1. pontban ismertetett feltételek lépnek érvénybe. 

Rendkívüli körülménynek tekintjük az alábbiakat: 

  • súlyos egészségügyi probléma, amely miatt a vizsgázó nem képes a teszt napján megjelenni vagy megfelelően teljesíteni – ezt megfelelő képesítéssel rendelkező orvos által kiállított orvosi igazolással kell alátámasztani;  
  • gyász, trauma vagy más, jelentős nehézséget okozó állapot; 
  • katonai szolgálat. 

3. A VIZSGAKÖZPONTRA VONATKOZÓ KIVÉTELEK 

Bizonyos, a vizsgaközponttól független, rajtunk kívülálló körülmények esetén a teszt lemondására kényszerülhetünk. Ilyen körülmény lehet többek között a szélsőséges időjárás, a természeti katasztrófa, a politikai zavargás vagy felkelés. 

Ebben az esetben a vizsgaközpont a lehető leghamarabb értesíti a vizsgázót, és felajánlja a választást a következő lehetőségek közül: 

  • teljes vizsgadíj visszatérítése vagy 
  • a teszt elhalasztása egy későbbi, a vizsgázó számára alkalmas időpontra. 

Ha a vizsgaközpont saját hatáskörébe tartozó okból mondja le a tesztet, a vizsgázó választhat a teljes visszatérítés és a teszt későbbi időpontra halasztása között, ezenfelül kérheti az esetleg felmerült egyéb költségei megtérítését is. A vizsgaközpont a térítési jogosultság megállapításához mérlegeli a térítési igény észszerűségét, és a térítést a következő feltételektől függően adja meg: 

  • A vizsgaközpont mérlegeli, hogy a lemondásról szóló döntés saját hatáskörébe tartozik-e vagy sem. 
  • A térítés kizárólag az utazás és a szállás költségeire korlátozódik, amennyiben: 

     - a költség közvetlenül a kitűzött vizsganapon való részvételhez kapcsolódva merült fel;  

     - a költség nyugtával igazolható; 

     - igazolható, hogy a lemondott utazás vagy szállás költségeit a szolgáltató nem téríti vissza; 

     - a költség összevethető a kérdéses szolgáltatás legalacsonyabb észszerű piaci áraival (az összehasonlítást a vizsgaközpont végzi). 

  • Amennyiben a vizsgázó a lakóhelyéhez legközelebb eső vizsgaközpontnál távolabb utazik, költségtérítési igényét a vizsgaközpont nem fogja észszerűnek minősíteni. 

B. Vizsgaidőpont-módosítás

4.1. Több mint 14 nappal a teszt előtt: 

Időpontodat nyugodtan módosíthatod, ha a tesztig még több mint 14 nap van hátra. 

Az új időpontnak az eredeti teszttől számított három hónapon belül kell lennie (amennyiben van választható időpont ebben az időszakban). Ha inkább olyan időpontot választasz, amely több mint három hónappal későbbi az eredeti tesztnél, időpont-módosítási kérelmedet lemondásként kezeljük. 

Ugyanazt a regisztrációt csak egyszer halaszthatod későbbre. 

A vizsgaközpont adminisztrációs díjat számíthat fel, amely a teljes vizsgadíj legfeljebb 25%-a lehet. 

4.2. Legfeljebb 14 nappal a teszt előtt: 

A 14 napon belül benyújtott halasztási kérelmet lemondásként kezeljük. Lásd a szabályzat „A. Lemondás” pontját. 

Megjegyzések 

i. A vizsgaközpont felelős a visszatérítésért és az időpont-módosítás megszervezéséért. 

ii. Az A. 2. pont értelmében a vizsgaközpont felelős a vizsgázó rendkívüli körülménnyel kapcsolatos kérvényének elbírálásáért. 

iii. Az A. 3. pont értelmében a vizsgaközpont felelős a vizsgázó költségtérítési igényének elbírálásáért, beleértve a jogosultság és a térítési összeg megállapítását.