Megjegyzés: Ez az IELTS (Academic és General Training) szabályzata, itt található az IELTS for UKVI és IELTS Life Skills lemondási, vizsgaidőpont-módosítási és visszatérítési szabályzat.

Kérjük, látogass el  „Az IELTS vizsga elvégzése” weboldalunkra az IELTS Online lemondási szabályzatának megtekintéséhez.

1. Az IELTS teszt lemondása

1.1 Legalább öt héttel a vizsgaidőpont előtt

A vizsgát a tervezett vizsgaidőpont előtt legalább öt héttel lemondva teljes vizsgadíj visszatérítés jár. 

1.2 A vizsgaidőponttól számított öt héten belül

A vizsgaidőponttól számított öt héten belüli lemondás esetén nem jár visszatérítés, csak kivételes esetben, melyek a következők:

 • a vizsgázó komoly betegsége (pl. kórházi ellátás),
 • közeli családtag halála,
 • komoly trauma (pl. baleset),
 • vagy katonai szolgálat.

A kivételes esetekben a vizsgadíj egyszeri adminisztrációs díjjal csökkentett összegére jogosult a vizsgázó.

A kivételes esetekben a vizsgaidőpont módosítására is van lehetőség, ebben az esetben a 3.4 pontban leírtak szerint kell a kérelmet benyújtani.

1.3 A kérelem benyújtásának menete

Az IELTS teszt lemondási kérelmet minden esetben a Test Taker Portalon keresztül kell benyújtani, a kérelemhez a kivételes esetekben megfelelő igazolás (pl. orvosi igazolás) feltöltése is szükséges. Kivételes esetben a kérelmet legkésőbb a vizsgaidőpontot követő 2 naptári napon belül kell benyújtani a megfelelő igazolással együtt. A határidő elmulasztása jogvesztő.

Igazolások esetében csak angolul vagy magyarul kiállított dokumentumot tudunk elfogadni, egyéb nyelven kiállított igazolás hiteles fordításának a biztosítása a vizsgázó felelőssége.

Az egyszeri adminisztrációs díj összege 2023. május 1. utáni vizsgák esetében 18500 HUF.

A kérelmek elbírálásának ügyintézési ideje a kérelem beérkezését követő munkanaptól számított 5 munkanap. A vizsgadíj-visszatérítés kifizetésének átfutási ideje 2-3 hét.

2. Az IELTS teszttől való elállás

Amennyiben a vizsgázó legalább 14 nappal a vizsga előtt, de a jelentkezéstől számított 14 napon belül mondja le a vizsgát, úgy a vizsgadíj 100%-ának a visszatérítésére jogosult.

A kérelmet a Test Taker Portalon keresztül kell benyújtani. 

A kérelmek elbírálásának ügyintézési ideje a kérelem beérkezését követő munkanaptól számított 5 munkanap. A vizsgadíj-visszatérítés kifizetésének átfutási ideje 2-3 hét.

3. Az IELTS teszt időpontjának módosítása

Egy regisztrációt csak egyszer lehet módosítani.

3.1 Legalább öt héttel a vizsgaidőpont előtt

A vizsgaidőpontot legalább öt héttel a vizsgaidőpont előtt, egy alkalommal ingyenesen lehet módosítani.

3.2 A vizsgaidőponttól számított öt héten belül, de legalább 14 nappal a vizsgaidőpont előtt

A vizsgaidőpontot egyszeri adminisztrációs díj megfizetése mellett lehet módosítani.

3.3 A vizsgaidőponttól számított 14 napon belül a vizsgát megelőző napig

A vizsgaidőpont módosítására egyszeri adminisztrációs díj megfizetése mellett, csak kivételes esetekben van lehetőség, melyek a következők:

 • munkahelyi elfoglaltság (pl. fontos üzleti találkozó, üzleti út, stb.)
 • tanulmányi kötelezettség (pl. vizsga)
 • családi kötelezettség (pl. betegápolás)
 • külföldről történő utazás során felmerülő probléma (pl. járattörlés, járatkésés)

A fenti esetekben az időpont módosítására csak akkor van lehetőség, amennyiben a problémát okozó körülmény a vizsga foglalásakor még nem volt ismert. A kérelemhez igazolás (pl. munkáltató, egyetem által kiállított igazolás) csatolása szükséges.

3.4 A vizsganap elmulasztása

Amennyiben a vizsgázó a lenti okok valamelyike miatt nem tudott megjelenni a vizsgán, úgy egyszeri adminisztrációs díj megfizetése mellett a vizsgaidőpont módosítását kérheti:

 • a vizsgázó komoly betegsége (pl. kórházi ellátás),
 • közeli családtag halála,
 • komoly trauma (pl. baleset),
 • katonai szolgálat.

Egyszeri adminisztrációs díj megfizetése mellett a vizsgaidőpont módosítása kérhető akkor is, ha a vizsgázótól megtagadták a vizsgán való részvételt, mert:

 • Covid-19 jellegű tünetekkel jelent meg a vizsgahelyszínen, 
 • tévedésből nem azzal a személyazonosító dokumentummal érkezett, mint amit a vizsga foglaláskor megadott,
 • az útlevele hatósági ügyintézés (pl. vízumkérelem, hosszabbítás, stb.) miatt nem áll rendelkezésre,
 • a vizsgázótól független esemény (pl. baleset, árvíz, tüntetés, stb.) miatt késve érkezett a vizsgahelyszínre.

A kérelem benyújtásának határideje a vizsganapot követő 2. naptári nap, a határidő elmulasztása jogvesztő.

3.5 A vizsganap elmulasztása Covid-19 miatt

3.5.1 Amennyiben a vizsgázó a vizsga napján Covid-19 pozitív, kötelező karantén vagy orvosi megfigyelés alatt áll, úgy a vizsgaidőpont ingyenes módosítására jogosult egy alkalommal. 

A kérelemhez megfelelő igazolás (pl. orvosi igazolás, hatósági határozat) csatolása szükséges. Otthoni gyorstesztet nem áll módunkban elfogadni, mert nem azonosítható, hogy mikor történt a mintavétel és kihez tartozik.

Amennyiben a vizsgázó második vagy többedik alkalommal kéri a fenti okra hivatkozással az időpont módosítását, úgy a 3.5.2 pontban foglaltak szerinti transzferre jogosult.

3.5.2 Amennyiben a vizsgázó a vizsga napján Covid-19 jellegű tünetekkel rendelkezik (pl. láz, nehézlégzés, kitartó köhögés, influenzaszerű tünetek) vagy önkéntes karanténban van, de orvosi vagy hatósági igazolás nem áll rendelkezésre, illetve az orvosi igazolás szerint nem Covid-19 pozitív a vizsgázó, úgy önbevallás alapján a vizsgaidőpont módosítására jogosult az egyszeri adminisztrációs díj megfizetése mellett.

A kérelem benyújtásának határideje mindkét esetben a vizsganapot követő 2. naptári nap, a határidő elmulasztása jogvesztő.

3.6 A vizsgaidőpont módosítására irányuló kérelmek benyújtásának menete

Valamennyi vizsgaidőpont módosítására vonatkozó kérelem esetén ki kell tölteni az IELTS Request for Test Date Transfer Form formanyomtatványt, a kérelmen meg kell jelölni két választott időpontot és a szükséges igazolásokkal, adminisztrációs díj fizetése esetén a befizetési igazolással együtt az information@britishcouncil.hu email címre kell megküldeni. A kérelemnek a fentebb meghatározott határidőig a szükséges mellékletekkel együtt be kell érkeznie a vizsgaközponthoz.

Csak a központi email címünkre megküldött kérelmeket vesszük figyelembe, más módon (postán, telefonon, személyesen beadott) kérelmeket nem áll módunkba figyelembe venni. 

A 3.1-3.4 pontokban foglaltak szerinti vizsgaidőpont-módosítás esetén, ha a vizsgázó az új időpontban sem tud résztvenni a vizsgán, úgy az indoktól függetlenül sem további vizsgaidőpont módosításra, sem vizsgadíj-visszatérítésre nem jogosult. Ez alól egyedül a 3.5 pontban foglalt esetek jelentenek kivételt.

Az új időpontnak az eredeti vizsgaidőponttól számított 3 hónapon belül kell lennie.

A szóbeli időpontja nem választható.

Igazolások esetében csak angolul vagy magyarul kiállított dokumentumot tudunk elfogadni, egyéb nyelven kiállított igazolás hiteles fordításának a biztosítása a vizsgázó felelőssége.

Az egyszeri adminisztrációs díj összege 2023. május 1. utáni vizsgák esetében 18500 HUF.

Amennyiben adminisztrációs díj megfizetése szükséges, úgy azt átutalással kell teljesíteni, melyhez a banki adatok a következőek:

 • Bank: Citibank Zrt.
 • Számlatulajdonos: British Council Hungary
 • Bankszámlaszám: 10800007-77237006-00000000
 • SWIFT/BIC kód: CITIHUHX
 • IBAN számlaszám: HU46 1080 0007 7723 7006 0000 0000

A KÖZLEMÉNY ROVATBAN MINDEN ESETBEN FEL KELL TÜNTETNI:

 • a jelentkezéshez tartozó referenciaszámot (formátum: A3-HU001-S-xxxxxxx, a Test Taker Portálon megtalálható) és a "transfer fee" jelölést
 • Példa: A3-HU001-S-xxxxxxx transfer fee

A kérelmek elbírálásának ügyintézési ideje a kérelem beérkezését követő munkanaptól számított 5 munkanap. 

 Speciális vizsgafeltételek és rendkívüli körülmények 

Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy betegség, sérülés, vagy egyéb Önön kívül álló rendkívüli esemény miatt nem tud részt venni a vizsgán, ennek következtében az általános lemondási vagy vizsgadátum módosítási feltételek nem vonatkoznak Önre.  Ezekben az esetekben, beleértve az olyan történéseket is, mint a gyászeset, polgári zavargások vagy belpolitikai válsághelyzet, igényelheti vizsgaközpontjától, hogy ezen kivételes körülmények miatt különleges elbírálásban részesüljön. Erről az eljárásról további információkat itt talál. 

A vizsgaközpont befolyásán kívül álló, a vizsga lebonyolítását hátráltató körülmények esetén a vizsgaközpont a lehető leghamarabb értesíti a vizsgázókat a történésekről. Ezen körülmények közé tartoznak többek között a szélsőséges időjárási viszonyok, természeti katasztrófa, polgári zavargások, globális világjárvány vagy egyéb vis maior helyzetek. 

 A vizsgaközpontnak ebben az esetben jogában áll a vizsgát elhalasztani, a vizsgázóknak pedig lehetőséget biztosít, hogy igény szerint visszaigényeljék a teljes vizsgadíjat, vagy módosítsák a vizsga dátumát egy későbbi időpontra. 

Ha nyelvvizsgáját nem várt körülmények miatt törlik vagy elhalasztják - például műszaki/ elektronikai hiba, vizsgahelyszínen fennálló probléma- a vizsgaközpont a lehető leghamarabb értesíti Önt, és lehetőséget biztosít arra, hogy igény szerint visszaigényelje a teljes vizsgadíjat, vagy  módosítsa a vizsga dátumát egy későbbi időpontra.