Az angol nyelvtudás értékelése és tesztelése a 7–17 évesek körében

Tudjuk, hogy Ön is szeretné figyelemmel kísérni gyermeke angoltudásának fejlődését. A folyamatos értékelés és tesztelés pontos képet ad a gyermek erősségeiről, gyengeségeiről és jövőbeli tanulási céljairól.

A tanárok segítséget nyújtanak a tanulóknak abban, hogy felmérjék, miben haladnak jól és miben kell továbbfejlődniük. Ez a nyelvtudásuk értékelése, a készségeik és a tanórai teljesítményük alapján történik.

Miként tájékozódhat és kapcsolódhat be?

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy folyamatosan tájékoztassuk gyermeke haladásáról. Így tudja figyelemmel kísérni az oktatást:

  • A tanórák célkitűzéseit megtalálja a tanulási platform konzultációs fórumán.
  • Gyermeke teljesítményét a tanulási platform haladásfigyelő oldalán követheti nyomon.
  • Az egyes modulok végén olvassa el gyermeke önértékelését.
  • Megtekintheti a jelentéseket és együtt örülhet gyermekével a jó eredményeknek.
  • A félévek végén szülői esteken vehet részt.

Magabiztosság fejlesztése az angol kommunikációban

Az angol nyelvtudás értékelése és tesztelése segít a gyermekeknek, hogy tudatosabban álljanak hozzá a nyelvhez, magabiztosabban beszéljenek angolul és jobban tanuljanak.

Így működik:

Fejlesztő értékelés Minősítő értékelés (CEFR-hez kapcsolódó tanári értékelések)
A tanárok folyamatosan tudatosítják a tanulókban az órák célkitűzéseit a ciklikus fejlesztő értékeléssel, mely önértékelésekből, egymás értékeléséből és reflektív tevékenységekből áll (célok megosztása > reflektálás > tervezés). A tanárok a magazinok projektrovatát használják fel forrásként, hogy tanúsítsák az elért haladást a tanulóknak és a szülőknek.

Hogyan készülnek a tanulókról szóló jelentések?

A tanárok által készített jelentések aktuális információkat nyújtanak a gyermek teljesítményéről és haladásáról. Értékeléseink főbb kritériumai:

Beszédkészség A beszédkészség értékelésénél a tanulók kiejtését, szókincsét, magabiztosságát és igyekezetét vesszük figyelembe.
Íráskészség A tanulók íráskészségének értékelése a helyesírás és a szókincs felméréséből áll. Azt is vizsgáljuk, miként rendszerezik gondolataikat és mennyire tudják átadni mondanivalójukat.
Önálló tanulás és házi feladat Az otthon végzett önálló munka elengedhetetlen a tanulók fejlődéséhez. Ellenőrizzük a házi feladatok elvégzését, a beadott házi feladatok vagy a tanulási platformon keresztül teljesített feladatok minőségét.
Nyelvtan Oktatómagazinjaink olyan feladatokat tartalmaznak, amelyek fejlesztik a tanulók nyelvtani készségeit és az angol nyelv helyes használatát. A nyelvtant a tanfolyam során végzett gyakorlatok révén ellenőrizzük.
Szókincs A tanárok minden órán tanítanak új szavakat. Arra ösztönözzük a tanulókat, hogy az újonnan elsajátított szavakat igyekezzenek beépíteni angol kommunikációjukba. A tanulók szókincshasználatát minden órán osztályozzuk.
Záróértékelés A végső osztályzat a gyermek eredményei, órai részvétele és házi feladatai alapján születik.

További tudnivalók