Learning materials YL, image

Magazinok: Kulcs a tanuláshoz

Friss, izgalmas magazinjaink egész tanévben fenntartják a gyermekek érdeklődését az angol nyelv iránt.

A magazinokat oktatási szakemberek állítják össze érdekes, az életkornak megfelelő témákból, a Primary és Secondary Plus tanfolyamok anyagához és célkitűzéseihez illeszkedve.

A tanulók motiválása és jövőbeli kompetenciáik fejlesztése

 • Kreativitás és képzelőerő
 • Vezetői képesség és személyiségfejlődés
 • Világpolgárság
 • Kritikus gondolkodás és problémamegoldás
 • Digitális jártasság
 • Együttműködés és kommunikáció

Az új készségek fejlesztésével párhuzamosan a gyermekek szabadon kifejezhetik magukat és kérdéseket fogalmazhatnak meg saját magukkal vagy az őket körülvevő világgal kapcsolatban.

 • Mindegyik magazint úgy állítottuk össze, hogy segítse a gyermekeket személyes, szociális és érzelmi fejlődésükben.
 • A projektmunka ösztönzi a kreativitást, a kritikus gondolkodást és az együttműködést, amelyek nélkülözhetetlen készségek a 21. században.
 • A tartalmat az egyes diákok olvasási szintjéhez igazítjuk és szórakoztató, közvetlen stílusban mutatjuk be. 
 • A modern tartalom és a korszerű megjelenés merőben más világ, mint a hagyományos tankönyveké.

Inspiráció merítése az aktuális újsághírekből

A magazin cikkei az egész világ eseményeiből és hagyományaiból szemléznek. A tanulók azonban nemcsak érdekes témákról olvashatnak, hanem olyan játékokban és egyéb tevékenységekben vehetnek részt, amelyek csoportos vitára, véleménycserére sarkallva fejlesztik a kritikus gondolkodás képességét.

A tevékenységek ezekre is kiterjednek:

 • beszéd és kiejtés;
 • hallás utáni értés, olvasás és írás;
 • nyelvtan és szókincs.

A gyermek magabiztos angolnyelv-használatának fejlesztése

A tanulók életszerű feladatokat kapnak és csoportokban dolgozva minden problémára alapos kutatással alátámasztott válaszokat és innovatív megoldásokat keresnek. Ez a módszer elősegíti, hogy amikor angolul kell kommunikálni, a tanuló nagyobb önbizalommal fejezze ki magát.

Minden tevékenység a tanulók aktuális készségszintjéhez igazodik. Ha tényleges haladást látnak, motiváltabbá válnak.