Angol nyelvvizsga közben
Angol nyelvvizsga közben ©

All rights reserved to the British Council

Olvassa el tippjeinket és tanácsainkat a Cambridge Assessment English nyelvvizsga írásbeli és szóbeli részére vonatkozóan. Az oldal alján angol nyelvű tájékoztatók is találhatók, melyek összefoglalják a vizsgákkal kapcsolatos tippeket.

Tudnivalók az írásbeli vizsgarészről

A nyelvvizsga megkezdése előtt

 • Vigyen magával tollat, ceruzát, radírt, az útlevelét/személyigazolványát és a beosztását. Piszkozatnak való papírt a Vizsgahely biztosít, ezt kérjük, ne hozzon magával. 
 • Legalább 30 perccel korábban érkezzen meg a helyszínre.
 • Figyelje a kiírásokat, és találja meg a vizsgatermet. A vizsgafelügyelő szólni fog, mikor beléphet a vizsgaterembe.
 • Tartsa a beosztását kéznél. Jegyezze meg a vizsgázó számát (candidate number). Az ültetési rend a vizsgázó számok alapján történik. 
 • Kapcsolja ki a mobilját annak minden riasztó és emlékeztető funkciójával együtt.  
 • Kapcsoljon ki minden elektronikus készüléket, beleértve az órája riasztóját is, amennyiben rendelkezik ilyennel.  
 •  Helyezze a mobiltelefonját, és minden más vizsgaterembe be nem vihető tárgyát (könyvek, táskák, stb) a vizsgafelügyelő által kijelölt helyre. 
 •  Egy palack víz maradhat önnél, ezt helyezze majd a földre az asztal mellé a vizsgateremben, egy esetleges baleset elkerülése érdekében. 
 •  Amennyiben az Ön által letett vizsga szabályzata szerint ez szükséges, a vizsga előtt fényképet készítünk – írásbeli vagy szóbeli előtt.  
 •  A fenti szabályok mind a papír alapú, mind a számítógép alapú vizsgákra vonatkoznak.

A nyelvvizsga alatt

A terembe belépve:

 • Miután elfoglalta a helyét, a vizsgafelügyelő elkéri az útlevelét/személyigazolványát, hogy megbizonyosodjon, valóban a megfelelő vizsgázó ül a megfelelő helyen.
 • A vizsgafelügyelő kiosztja a feladatlapokat (valamint bizonyos esetekben egy külön válaszlapot is),illetve számítógépes vizsga esetén a személyre szóló belépési kódokat („Candidate login details”). Ha a vizsgaszabályzat ezt engedi, piszkozatnak való lapokat is kapnak a vizsgázók. 
 • Ha a neve a vizsgalapon nem helyes, azonnal jelezze azt a vizsgafelügyelőnek. 
 •  A vizsgafelügyelő a vizsga elején felolvassa az utasításokat az egész vizsga menetére vonatkozóan, illetve minden vizsgarész előtt elmondja az adott vizsgarészre vonatkozó információkat. Kérem, figyelje az utasítást és kérdezzen, ha a vizsga menetével kapcsolatos kérdése lenne.

   

Amikor elkezdődik a vizsga:

Papír alapú vizsgánál:

 • Olvassa el a feladatlap fedőlapján található útbaigazítást (és a különálló válaszlapon is, ha kapott ilyent).
 • Ne nyissa ki a feladatlapját, amíg a vizsgafelügyelő erre engedélyt nem ad.
 • A vizsgafelügyelő tájékoztatni fogja az egyes vizsgarészek hosszáról. Figyeljen arra, hogy minden feladattal végezzen a rendelkezésre álló idő alatt, mert nem kap több időt a válaszok átvezetésére a feladatlapról a válaszlapra.
 • Írás: a válaszlapon a szürke vonalak közé írjon. Piszkozatnak az üres lapokat használja.
 • Hallás utáni szövegértés: ez a vizsgarész több részből áll. A CD-re felvett anyag minden szükséges szünetet és instrukciót tartalmaz. Minden részt kétszer hallgatnak meg. Külön időt kap a válaszok átírására a feladatlapról a válaszlapra, és a CD jelzi, mikor a vizsgának vége.
 • Beszélni, másolni, tiltott tárgyakat bevinni a terembe (pl. telefont) tilos. Ennek megszegése kitiltással jár.
 • Ha mosdóba szeretne menni, egyik vizsgafelügyelő ki fogja kísérni biztonsági okokból.
 • Kérjük, jelentkezzen, ha ki akar menni mosdóba. Vegye figyelembe, hogy emiatt a vizsga befejezésére plusz idő nem adható.
 • A vizsgafelügyelő szól, amikor már csak 10 illetve 5 perc maradt a vizsgából. 
 • Ha a vizsga alatt kérdése vagy problémája adódna, kérjük tegye fel a kezét és a vizsgafelügyelő a szabályoknak megfelelően segít Önnek.

Számítógép alapú vizsgáknál:

 • A vizsga egész ideje alatt ne kapcsolja ki és ne indítsa újra a számítógépet. 
 • Csak a vizsgafelügyelő engedélyével kezdjen hozzá a gépeléshez.
 • Személyre szóló belépési kódjait be kell gépelnie, amint az erre szolgáló felület a képernyőn feltűnik és erre a vizsgafelügyelő utasítja.
 • Ha a személyes adatai helyesek, kattintson az erre kijelölt feliratra, és várjon a további utasításokig.
 • Minden egyes vizsgarész előtt be kell lépnie a rendszerbe a kapott kódokkal.
 • A képernyőn a vizsga ideje alatt végig látja a rendelkezésre álló időt, illetve az egyes vizsgarészek (kivéve a hallott szöveg értését mérő részt) vége előtt 10 illetve 5 perccel értesítést lát erről képernyőjén.  
 • A hallott szövegértésnél fülhallgatóval tudja hallgatni a feladatot, melyet minden esetben a fülhallgató kipróbálása előz meg. A hangerőt saját magának is tudja állítani.
 • Beszélni, másolni, tiltott tárgyakat bevinni a terembe (pl. telefont) tilos. Ennek megszegése kitiltással jár.
 • Ha mosdóba szeretne menni, egyik vizsgafelügyelő ki fogja kísérni biztonsági okokból.
 • Kérjük jelentkezzen, ha ki akar menni mosdóba. Vegye figyelembe, hogy emiatt a vizsga befejezésére plusz idő nem adható.
 • Ha a vizsga alatt kérdése vagy problémája adódna, kérjük tegye fel a kezét és a vizsgafelügyelő a szabályoknak megfelelően segít Önnek.
 •  A számítógépes vizsgákról rendkívül hasznos oktatófilmek (’tutorials’) állnak vizsgázóink rendelkezésére, és számítógépes próbavizsgákat is tehetnek a Cambridge English megfelelő oldalán. Az oktatófilmek és a próbavizsgák az alábbi linkeken érhetők el. (Az anyagok angol nyelvűek, így ezek feldolgozását nyelvtanári segítséggel ajánljuk. De kérdés esetén keressheti Ügyfélszolgálatunkat is.)

A vizsga befejezése után:

 • A nyelvvizsga végén megkérjük, hogy fejezze be a munkát. Amennyiben nem követi a vizsgafelügyelő utasításait, az a vizsgából történő kizárásával járhat.
 •  Amennyiben használt piszkozat papírt, kérjük, hagyja az asztalon, ne vigye ki magával.
 • A vizsgafelügyelő jelezni fogja, mikor hagyhatja el a vizsgatermet. Az engedély megadásáig kérjük maradjon ülve a helyén. 

A nyelvvizsga után

 • Mielőtt elhagyja a termet, győződjön meg arról, hogy minden személyes holmiját magával vitte.
 • Ne dobja ki a beosztását. Az eredményeket a beosztáson szereplő kóddal tudja majd megnézni. 

Rendkívüli esemény jelentése

 • Ha bármi történik az angol nyelvvizsga alatt, amiről úgy érzi, hogy befolyásolhatja a teljesítményét (pl. ha beteg a vizsgán vagy egy hangos zaj zavarta a hallás utáni szövegértésben), a vizsga után azonnal tájékoztatnia kell erről a vizsgafelügyelőt vagy a vizsgabiztost. A vizsga napja után beérkező hasonló jellegű jelzéseket sajnos nem tudjuk figyelembe venni.  

Mit kell tenni a szóbeli vizsgán

 • A vizsgák szóbeli része ugyanúgy zajlik mind papír alapú, mind számítógépes vizsgák esetén. 
 • Legyen önnél a személyigazolványa/útlevele és a beosztása.
 • Érkezzen meg a szóbeli helyszínére legalább 15 perccel a kezdés előtt.
 • Kövesse a kiírásokat, hogy eljusson a szóbeli nyelvvizsga helyszínére.
 • A vizsgafelügyelő összeveti a személyazonosítójában szereplő fényképet a jelenléti ívvel. Amint ez megtörtént, a vizsgája végéig nem hagyhatja el a szóbeli vizsga helyszínét.
 • A vizsgára csöndben kell várakozni, hogy ne zavarja az éppen szóbeliző vizsgázókat.
 • Ha a neve helytelenül szerepel a jelenléti ívben, jelezze ezt a koordinátornak, aki bejelöli a hibát a későbbi javítás érdekében.
 • Kapcsolja ki a mobiltelefonját (és minden más elektronikai készüléket). Helyezze a személyes holmiját az erre a célra kijelölt helyre.
 • A szóbelin párban vesznek részt. A vizsgafelügyelő a beosztás alapján jelöli ki, hogy kivel fog részt venni a vizsgán.
 • Hiányzás esetén a párokat újrarendezhetik a késlekedés elkerülése érdekében.
 • Egy személyre szabott lapot kap, amit át kell adnia a vizsgáztatónak, amikor belép a szóbeli szobába. A lapot ne hajtsa ketté, ne gyűrje össze és ne írjon rá.
 • Páratlan számú vizsgázók esetén az utolsó három vizsgázó együtt szóbelizik. A szóbeli nyelvvizsga nem tartható meg egyetlen vizsgázóval. A szóbeli vizsgákról hasznos videókat talál (bizonyos esetekben vizsgáztatói értékeléssel is) a Cambridge Assessment English YouTube csatornáján. A videók angol nyelvűek, így azok feldolgozását nyelvtanári segítséggel javasoljuk.

Fényképezés a vizsga napján

A B2 First, C1 Advanced, C2 Proficiency és Business angol nyelvvizsgákon kötelező a vizsgázók lefényképezése. A fotók készülhetnek az írásbeli vizsga vagy a szóbeli vizsga előtt.

Minden vizsgázó vagy szülő/gyám köteles letölteni és aláírni a megfelelő beleegyező nyilatkozatot (lásd a lap alján). A fényképezésről olvashat a jelentkezési tudnivalókat tartalmazó oldalunkon illetve a lap alján szintén letölthető Test Day Photo Leaflet for Candidates nevű dokumentumban is. (Ezutóbbi angol nyelvű, így ha ezzel kapcsolatban kérdése merülne fel, kérjük keresse Ügyfélszolgálatunkat.)