British Council épülete előtt
©

All rights reserved to the British Council

VIZSGAIDŐPONT MÓDOSÍTÁSA

A vizsgajelentkezés csak az adott Cambridge English Qualification vizsgaalkalomra érvényes. A vizsgázók nem választhatják meg, illetve nem módosíthatják a szóbeli és az írásbeli vizsga időpontját.

Az írásbeli vizsga időpontját a Cambridge Assessment English határozza meg, ez az időpont nem módosítható.

A szóbeli vizsga időpontja helyileg kerül meghatározásra, és egy adott időtartományon belül kerül megrendezésre. 

Az írásbeli és a szóbeli vizsga helyszínét a vizsgaközpontot jelöli ki és nem változtatható.

A vizsgaidőpont módosítására csak egyszer, a regisztrációs határidő előtt van lehetőség, amennyiben van másik elérhető időpont. A vizsgaidőpont módosítása során a vizsga típusa és a lebonyolítási mód (számítőgépes vagy papír alapú) nem módosítható.

A VIZSGA LEMONDÁSA

A Cambridge English Qualification nyelvvizsgára történő regisztrációját a vizsgára vonatkozó regisztrációs időszak vége előtt bármikor díjmentesen lemondhatja, ha erről a határidő vége előtt értesíti a British Council-t.

A British Council nem vállal felelősséget szolgáltatásainak olyan jellegű megszakításáért, amelyet a befolyásán kívüli, nem előrelátható, nem megelőzhető, valamint a probléma létrejöttének pillanatában nem elhárítható tényezők okoztak. Ezen esetekben a British Council mindent megtesz annak érdekében, hogy egy későbbi Cambridge English Qualification vizsgaalkalmat biztosítson Önnek. Az említett körülmények között a British Council saját megítélése szerint visszatérítést ajánlhat fel Önnek.

A British Council fenntartja a jogot, hogy törölje a Cambridge English Qualification nyelvvizsgát, ha az adott regisztrációs időszak végéig a jelentkezők száma nem éri el a minimális létszámot. Ebben az esetben egy másik vizsgadátumot ajánlunk fel Önnek, vagy a befizetett díjat teljes egészében visszatérítjük.

VISSZATÉRÍTÉS

A vizsgázó a vizsgadíj 100%-os visszatérítésre jogosult, ha jelentkezését a regisztrációs időszak vége előtt lemondja. 

Amennyiben nem tud megjelenni a vizsganapon, visszatérítést kizárólag akkor igényelhet, ha az alábbi okok valamelyike miatt nem tudott részt venni a Cambridge English Qualification nyelvvizsgán:

  • súlyos betegség - pl. kórházi felvétel vagy súlyos sérülés (nem vonatkozik az olyan betegségekre, mint a megfázás) - orvosi igazolást kell benyújtani. 
  • közeli családtag elvesztése vagy halála - a halotti bizonyítványt be kell nyújtani. 
  • nehéz helyzet / trauma (bűncselekmény áldozata, közlekedési baleset) - bizonyítékot (pl. rendőrségi jelentés) kell benyújtani.  
  • katonai szolgálat - igazolást kell benyújtani

A vizsgadíj 75%-ának visszatérítésére jogosult, ha a fenti okok valamelyike miatt nem tudott részt venni a vizsga írásbeli részén. Az igazoló dokumentum(ok)nak a visszatérítési kérelemmel együtt legkésőbb a vizsga időpontját követő 5 naptári napon belül be kell érkeznie a nyelvvizsgaközpontba. A késve beérkező és igazoló dokumentumok nélküli kérelmeket nem vesszük figyelembe.

A díjak nem vihetők át egy későbbi vizsgaidőpontra vagy egy más szintű vizsgára.