British Council épülete előtt
©

All rights reserved to the British Council

Az alábbiakban a 2023. szeptember 1. utáni vizsgákra vonatkozó módosítási, lemondási és visszatérítési szabályzat olvasható. A 2023. augusztus 31. előtti vizsgákra vonatkozó lemondási és visszatérítési szabályzat és lemondási/módosítási kérelem a lap alján, a letölthető dokumentumok között érhető el.

VIZSGAIDŐPONT MÓDOSÍTÁSA

A vizsgajelentkezés csak az adott Cambridge English Qualification vizsgaalkalomra érvényes. A vizsgázók nem választhatják meg, illetve nem módosíthatják a szóbeli és az írásbeli vizsga időpontját.

Az írásbeli vizsga időpontját a Cambridge Assessment English határozza meg, ez az időpont nem módosítható. A szóbeli vizsga időpontja helyileg kerül meghatározásra, és egy adott időtartományon belül kerül megrendezésre.  

Az írásbeli és a szóbeli vizsga helyszínét a vizsgaközpontot jelöli ki és nem változtatható. 

A vizsgaalkalom módosítására csak egyszer, a regisztrációs határidő előtt van lehetőség, amennyiben van másik elérhető időpont. Az új vizsgaalkalommnak az eredtitől számított 3 hónapon belül kell lennie. A vizsgaidőpont módosítása során a vizsga típusa és a lebonyolítási mód (számítógépes vagy papír alapú) nem módosítható. Amennyiben a módosított vizsgadátum sem megfelelő, további időpont-módosításra nincs lehetőség és az általános vizsgalemondási feltételek lesznek érvényesek. 

A VIZSGÁTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA

A jelentkezéstől (fizetés napjától) számított 14 napon belül, de legkésőbb a vizsgát megelőző napig, indokolás nélkül lemondhatja a vizsgát és a teljes vizsgadíj visszatérítésére lesz jogosult. 

A VIZSGA LEMONDÁSA, VIZSGADÍJ-VISSZATÉRÍTÉS

A Cambridge English Qualification nyelvvizsgára történő regisztrációját lemondhatja, ha erről értesíti a British Council-t. 

Amennyiben a vizsgát a regisztrációtól (fizetés napjától) számított több mint 14 nappal később, de a regisztrációs határidő lejárta előtt mondja le, akkor a vizsgadíj adminisztrációs díjjal (a vizsgadíj 30%-ával), csökkentett összegének visszatérítésére lesz jogosult. 

Amennyiben a vizsgát a regisztrációs határidő után mondja le, akkor a vizsgadíj adminisztrációs díjjal (a vizsgadíj 30%-ával), csökkentett összegének visszatérítésére kizárólag az alábbi esetekben lesz jogosult: 

  • betegség vagy orvosi indikáció miatti távolmaradás  
  • közeli családtag halála 
  • nehéz helyzet / trauma elszenvedője (bűncselekmény áldozata, közlekedési baleset) 
  • kötelező katonai szolgálat. 

Amennyiben a fenti okok miatt mulasztotta el a vizsganapot, a vizsgadíj visszatérítését az erre szolgáló formanyomtatvány (letölthető az oldal alján) kitöltésével és a vizsgától számított 3 naptári napon belüli megküldésével kérelmezheti. A kérelemhez a megfelelő bizonyíték (pl. orvosi igazolás, hivatalos jegyzőkönyv a balesetről, stb.) csatolása is szükséges. Késedelmesen benyújtott vagy hiányos kérelmeket nem áll módunkban elfogadni. 

A British Council fenntartja a jogot, hogy törölje a Cambridge English Qualification nyelvvizsgát, ha az adott regisztrációs időszak végéig a jelentkezők száma nem éri el a minimális létszámot. Ebben az esetben egy másik vizsgadátumot ajánlunk fel Önnek, vagy a befizetett díjat teljes egészében visszatérítjük.