Általános angol
©

All rights reserved to the British Council

Akár teljesen kezdő vagy folyékonyan beszél angolul és csak tökéletesíteni szeretné nyelvi készségeit, akár tanuló vagy szakember, nálunk megtalálja az Önnek való nyelvvizsgát. Nézze meg, melyik általános Cambridge Assessment English angol nyelvvizsga felel meg az Ön céljainak legjobban.

Cambridge Assessment English: A2 Key és A2 Key for Schools

Cambridge Assessment English: A2 Key vizsga  a "belépőfok" vagy alapszintű általános angol nyelvet mérő vizsga, mely nemzetközileg elismert vizsgabizonyítványt ad. Ezen a szinten az elvárás: egyszerű, rutinszerű helyzetekben egyszerű és közvetlen módon cserél információt mindennapi tevékenységekről vagy témákról.

Cambridge Assessment English: A2 Key for Schools ugyanaz a szint, mint az A2 Key, és ugyanazt a nemzetközileg elismert vizsgabizonyítványt adja. Az egyetlen különbség, hogy a vizsga témája iskoláskorú gyerekek érdeklődési körét és tapasztalatait célozza meg.

Szintje: A2 (Belépőfok) a Közös Európai Referenciakeret (KER) szintezés szerint.

Ki válassza ezt a nyelvvizsgát?

Akkor érdemes próbálkoznia, ha körülbelül 250 óra angol nyelvtanuláson vagy gyakorláson túl van, és képes alapfokon beszélni, írni és olvasni. Ez egy kezdő lépés ahhoz, hogy fejlessze angol nyelvtudását. A sikeres angol vizsgához az alábbiakra kell képesnek lennie:

 • tudjon kérdéseket feltenni és megválaszolni saját magáról és másokról.
 • értse meg a közleményeket és utasításokat, ha azokat lassan és tisztán mondják.
 • tudja elmondani a véleményét arról, amit olvasott vagy hallott.

Cambridge Assessment English: B1 Preliminary és B1 Preliminary for Schools

Cambridge Assessment English: B1 Preliminary olyan készségeket mér, melyek meglétére meglétére hétköznapi helyzetekben és munkatevékenységek során van a nyelvtanulóknak szükségük. (A vizsga for Schools változatát a fiatal korosztály számára fejlesztették ki: tematikája, szóhasználata és szókincse közelebb áll a tinédzserekhez.) 

Szintje: B1 (alapfok) a Közös Európai Referenciakeret (KER) szerint.

Ki válassza ezt a nyelvvizsgát?

A B1 Preliminary-re készülve fejlődni fog az utazás során  vagy munka közben használt angolja. 

B1 szintű (alapfokú) nyelvtudás összefoglalva a következőket jelenti:

 • Megérti a fontosabb információkat olyan világos, standard szövegekben, amelyek ismert témákról szólnak, és gyakori helyzetekhez kapcsolódnak a munka, az iskola, a szabadidő stb. terén. 
 • Elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely a nyelvterületre történő utazás során adódik.
 • Egyszerű, összefüggő szöveget tud alkotni olyan témákban, amelyeket ismer, vagy amelyek az érdeklődési körébe tartoznak. 
 • Le tud írni élményeket és eseményeket, álmokat, reményeket és ambíciókat, továbbá röviden meg tudja indokolni és magyarázni a különböző álláspontokat és terveket. 

Cambridge Assessment English: B2 First és B2 First for Schools

A Cambridge Assessment English: B2 First és a B2 First for Schools nyelvvizsga-bizonyítvány igazolja, hogy elég jól használja az angolt szóban és írásban ahhoz, hogy angol nyelvterületen tanulhasson vagy dolgozhasson. (A vizsga for Schools változatát a fiatal korosztály számára fejlesztették ki: tematikája, szóhasználata és szókincse közelebb áll a tinédzserekhez.)

Szintje: B2 (középfok) a Közös Európai Referenciakeret (KER) szintezés szerint.

Ki válassza az B2 First vizsgát?

Akkor válassza ezt a nyelvvizsgát, ha angol nyelv használatát elváró munkahelyre készül, vagy angol nyelvterületen szeretne élni, esetleg angol nyelvű egyetemi alapozó felkészítő kurzusra szeretne jelentkezni. 

A  B2 szintű (középfokú) nyelvtudás összefoglalva a következőket jelenti:

 • Meg tudja érteni az összetettebb konkrét vagy elvont témájú szövegek fő gondolatmenetét, beleértve a szakterületének megfelelő szakmai beszélgetéseket is.
 • Folyamatos és természetes módon olyan szintű normális interakciót tud folytatni anyanyelvű beszélővel, hogy az egyik félnek sem megterhelő. 
 • Világos, részletes szöveget tud alkotni különböző témák széles körében, és ki tudja fejteni a véleményét egy aktuális témáról úgy, hogy részletezni tudja a különböző lehetőségekből adódó előnyöket és hátrányokat.

 

Cambridge Assessment English: C1 Advanced

A Cambridge Assessment English: C1 Advanced nyelvvizsga-bizonyítvány olyan magas szintű angol nyelvtudást igazol, amelynek segítségével egyetemi szintű kurzusokon vehet részt, hatékonyan kommunikálhat vezetői szinten szakmájában illetve az üzleti életben, és nagymértékű folyékonysággal tudja kifejezni magát. 

Szintje: C1 (felsőfok) a Közös Európai Referenciakeret (KER) szerint.

Ki válassza a C1 Advanced vizsgát?

Akkor válassza ezt a nyelvvizsgát, ha munkáltatója vagy felsőoktatási intézménye számára akarja bizonyítani, hogy magabiztosan kommunikál angolul, akár összetettebb helyzetekben is.

A  C1 szintű (felsőfokú) nyelvtudás összefoglalva a következőket jelenti:

 • Meg tud érteni igényesebb és hosszabb szövegeket a különböző típusú szövegek széles körében, és a rejtett jelentéstartalmakat is érzékeli.
 • Folyamatosan és természetes módon tudja kifejezni magát, anélkül hogy túl sokszor kényszerülne arra, hogy keresse a kifejezéseket.
 • A nyelvet rugalmasan és hatékonyan tudja használni társasági, tanulmányi és szakmai célokra. 
 • Világos, jól szerkesztett, részletes szöveget tud alkotni összetettebb témákban is, és eközben megbízhatóan alkalmazza a szövegszerkesztési mintákat, kötőszavakat és szövegösszekötő elemeket.
 • Meg tudja érteni az összetettebb konkrét vagy elvont témájú szövegek fő gondolatmenetét, beleértve a szakterületének megfelelő szakmai beszélgetéseket is.
 • Folyamatos és természetes módon olyan szintű normális interakciót tud folytatni anyanyelvű beszélővel, hogy az egyik félnek sem megterhelő.
 • Világos, részletes szöveget tud alkotni különböző témák széles körében, és ki tudja fejteni a véleményét egy aktuális témáról úgy, hogy részletezni tudja a különböző lehetőségekből adódó előnyöket és hátrányokat.

 

Cambridge Assessment English: C2 Proficiency

A Cambridge Assessment English: C2 Proficiency nyelvvizsga a Cambridge Assessment English által kiadott legmagasabb szintű nyelvi bizonyítványt nyújtja, mely az angol nyelv kivételesen magas szintű elsajátítását igazolja. 

Szintje: C2 (’Mesterszint’) a Közös Európai Referenciakeret (KER) szerint. A Magyarországon a C2 Proficiency vizsgával megszerezhető államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány szintjéről lejjebb olvashat.

Ki válassza a C2 Proficiency vizsgát?

Akkor válassza ezt a nyelvvizsgát, ha felső vezetés szintű kommunikációt elváró szakmai vagy tanulmányi környezetben szeretne tanulni vagy dolgozni, például ha posztgraduális illetve doktori képzésen szeretne részt venni egy angol nyelvű egyetemen. 

A  C2 szintű (mesterfokú) nyelvtudás összefoglalva a következőket jelenti:

 • Szinte minden hallott vagy olvasott szöveget könnyedén megért.
 • A különböző beszélt vagy írott forrásokból származó információkat össze tudja foglalni, összefüggően tudja felidézni az érveket és a beszámolókat.
 • Természetes módon, nagyon folyékonyan és pontosan tudja kifejezni magát, a jelentések kisebb árnyalatai között is különbséget tud tenni, még a bonyolultabb helyzetekben is.