Ez a videó megmagyarázza a szókészlet és szókincs azon vonatkozásait, melyek alapján értékelik a Szóbelit. Ide tartozik a kollokáció (csoportosítás), a konnotáció (másodlagos értelem), a kevésbé közismert szavak és kifejezések használata és a parafrazálás (körülírás). Javaslatok is elhangzanak arra vonatkozóan, hogyan gyakorold és fejleszd az angol szókészletedet és szókincsedet.