Szilárd meggyőződésünk, hogy a párbeszéd előremozdítja az egyenlőség, a sokszínűség és a befogadás elterjedését egy közösségen belül. Az Egyesült Királyság multikulturális hagyományaira és sokszínűségére építve, valamint különböző kultúrájú, hátterű, nézőpontú és tapasztalatú embereket összehozva programjaink révén kultúrák közötti párbeszédet teremtünk annak érdekében, hogy lehetővé tegyük a kölcsönös megértést a boldogulás és jólét reményében.

A People to People projekt célja a különböző társadalmi és kulturális hátterű emberek és közösségek közötti párbeszéd erősítése, valamint a kritikai és kreatív gondolkodás fejlesztése volt. A projekt az Egyesült Királyság e területen szerzett szakértelmére épített, földrajzilag északkelet-Magyarországra fókuszált, ahol az ország leghátrányosabb helyzetű közösségei élnek. A projekt egyik fénypontja a közösségi művészeti workshop-sorozat (fórumszínház és videó) és egy fórumszínházi előadás megtartása volt.

Munkánk során mindig is támogattuk a kultúrák közötti párbeszédet és eszmecserét, valamint az élet minden területén létrejövő partnerségeket. A British Council által szervezett programok, mint például a Teaching English és a Study UK, lehetőséget teremtenek az egyének számára, hogy sikeresek legyenek az életben, lehetővé teszik a tudástranszfert, a hálózatépítést és a kulturális eszmecserét, míg a „Rivers of the World” és a Connecting Classrooms projektünk új kapcsolatokat, barátságokat és bizalmat épített ki a különböző nemzetiségű diákok között.

A 9 hónapos kísérleti projekt néhány részlete:

  • 21.századi készségekkel és társadalmi vállalkozással kapcsolatos tanulmányutakat szerveztünk Nagy-Britannába. Ezeken oktatási szakemberek és vezetők, polgármesterek, iskolavezetők, és civil szervezetek vezetői vettek részt. 
  • Hiszünk a kritikus és kreatív gondolkodás erejében. Ez alapozza meg a társadalmi innováció lehetőségét, vagyis azt, hogyan találjunk megoldást a környezetünkben felmerülő problémákra. Ideas Lab ifjúsági programunkban erre tettünk kísérletet. 
  • A Nógrád megyei Lucfalván a gyerekdráma-foglalkozásokon a kicsik saját készítésű könyveben mesélték el életüket és vágyaikat.
  • Profi filmes stábot biztosítottunk egy csapat szomolyai tinédzsernek, hogy ne csak megtervezhessék, hanem elejétől a végéig el is készíthessék saját filmjüket a jövőről.
  • Budapestre hívtuk az Elnyomottak Színháza módszerének világhírű képviselőjét, a brit Cardboard Citizens-t, hogy művészeknek és szociális munkásoknak mutassa be a módszer lényegét.
  • Fórumszínházas workshop-sorozatot és bemutatót tartottunk Nyíregyházán.
  • Tanárképzéseket szerveztünk kritikai gondolkodás és problémamegoldás témában.
  • A P2P főszereplői maguk a résztvevők: az ő életükön van a hangsúly és azon,  hogyan formálja át azt a projekt egy mérhetően pozitív irányba. Ennek érdekében térképeztük fel a közösségeket egy fókuszcsoportos kutatás formájában. 

Együttműködő partnereink

Parforum Részvételi Kutató Műhely, Partners Hungary Alapítvány, Milestone Institute, Egyesek Ifjúsági Egyesület, Artemisszió Alapítvány, Aeffect Communications

További partnerek

NESst, Trafó Kortárs Művészetek Háza, Real Ideas Organisation, Cardboard Citizens, Community Enterprise in Scotland, valamint önkormányzatok, társadalmi vállalkozások és helyi közösségi terek és szervezetek.

A Magyarországon kívül Csehországban és Szlovákiában futó projektet a brit Foreign and Commonwealth Office (FCO) támogatja.

„Ha a közönség és a színészek aktív résztvevői és alakítói az adott »elnyomásról« szóló történetnek, akkor ezt a viselkedésmintát a való életben is alkalmazni fogják. Így válik a színház egy eszközzé ahhoz, hogy a társadalom jobb szereplőjévé válhassunk.”