Az 2010-ben indított oktatási projektjeink valóságos sikertörténetekké váltak, amelyek programjaik révén iskolákat, oktatási szakértőket, és kulturális intézményeket vontak be. Ebben az évben nagy szerencsének örvendhettünk, ugyanis ellátogatott hazánkba a királyi pár.

Camilla, Cornwall hercegnője is megtekintette a "Rivers of the World" projekt kiállítását

Camilla, Cornwall hercegnője, aki azóta III. Károly brit királlyá való koronázása után királyné lett, látogatása során megtekintette a „Rivers of the World” (“A világ folyói”) projekt kiállítását. A projekt részeként magyar és brit diákok munkáit mutatták be két folyó, a Duna és a Temze által inspirálva. A projekt kiemelkedő példaként szolgált arra, hogy a kreativitás és más nézőpontok megismerése hogyan segítheti elő a kulturális párbeszédet már kisiskolás korban. 

A „Rivers of the World” projekt nagyszerűen szemlélteti a British Council magyarországi tevékenységét, amely az oktatás népszerűsítése mellett nemzetközi kapcsolatokat teremt és olyan speciális témákat is felvonultat, mint a környezetvédelem. A fiatalokkal való, korai életszakaszban történő együttműködés elősegíti az országokon átívelő oktatási kapcsolatok kialakítását. A projekt lehetőséget teremtett arra, hogy népeket, kultúrákat hozzon össze, s azok felfedezhessék környezetüket, reflektálhassanak arra, valamint olyan globális kihívásokra keressenek közös megoldást, mint például a klímaváltozás.

Connecting Classrooms

2010-ben egy másik kiemelkedő oktatási együttműködés indult útnak “Világsuli” (“Connecting Classrooms”) néven Európában és Magyarországon egyaránt.

A hároméves partnerségi program az Egyesült Királyságban és más európai országokban működő iskolák között teremtett kapcsolatokat a világ több mint 60 országában. E partnerségek révén a program megértést és bizalmat alakított ki a különböző társadalmakban élő fiatalok között, biztonságosabb és együttműködőbb világot teremtve a jövő generációk számára.

Az európai Connecting Classrooms projekt célja az volt, hogy országon belüli és nemzetközi együttműködésen keresztül összekapcsolja az iskolákat. A nemzetközi oktatási partnerségek általában egy vagy több projekt köré összpontosultak, mint például a tanulói öntudat felébresztése, a sokszínűség támogatása és a befogadó magatartás elősegítése. A program jelentős eredményeket ért el a diákok öntudatának fejlesztése és érvényesülésük terén. A hallgatók olyan fontos készségeket sajátíthattak el, melyek segítették őket az életben való boldogulásban és számos területen fejlődtek, mint például a vezetői készségek, a projektmenedzsment, a prezentációs készségek, a csapatmunka és a kommunikációs készségek területén. Maguk az iskolák is fejlődtek, és demokratikusabb struktúrákká váltak e motivált tanulócsoport hatására.

Magyarországon a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet volt a partnerünk. A program első évében 10 budapesti iskola vett részt, majd  2011-ben további 20, köztük vidéki iskolák és fenntartóik is csatlakoztak.